Bảng Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 – Hóa trị của một số chất thường gặp

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Bảng hoá học

Bảng nguyên tố hóa học lớp Eight có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chương trình giảng dạy bộ môn Hóa học. Có rất nhiều nguyên tố khác nhau trong bảng, mỗi nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử sẽ có những hóa trị riêng. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm về nguyên tố hóa học lớp Eight nhé.

1. Bảng Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 – Hóa trị của một số chất thường gặp

Bảng nguyên tố hóa học 8 gồm có các thông tin về Số Proton, tên, ký hiệu hóa học, nguyên tử khối và hóa trị của nguyên tố cụ thể. Trong bảng sẽ bao gồm 30 nguyên tố hóa học thường xuất hiện trong chương trình học hóa học lớp 8. Vậy nguyên tố hóa học lớp Eight là gì? Hóa trị của một số chất thường gặp là bao nhiêu?

bảng nguyên tố hóa học lớp 8

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 8.

=>> Xem thêm bài viết liên quan: Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học lớp 8

1.1 Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học hay nguyên tố là một chất hóa học tinh khiết. Được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử do mỗi nguyên tố sẽ mang một kiểu nguyên tử. Hay nói cách khác, nguyên tố là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

Số nguyên tử của một nguyên tố chính là số proton trong hạt nhân. Thông thường, các nguyên tố khác nhau khi trải qua các phản ứng hóa học sẽ có khả năng kết hợp để tạo thành chất mới thông qua các liên kết hóa học. Trừ nguyên tố bạc, vàng hiện nay vẫn tìm thấy dưới dạng kết hợp, là khoáng chất tự nhiên tương đối tinh khiết.

1.2 Hóa trị của nguyên tố là gì?

Hóa trị của một nguyên tố hóa học trình bày trên bảng nguyên tố hóa học lớp 8 được xác định bằng tổng số liên kết hóa học của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử. Hóa trị được ký hiệu bởi chữ số la mã như I, II, III, IV, V.

1.Three Hóa trị của một số chất thường gặp

Một số nguyên tố thường gặp trong chương trình hóa học lớp Eight cụ thể trong hình dưới đây được phân thành các nhóm như sau:

  • Nguyên tố kim loại: Bao gồm các nguyên tố như Liti, Beri, Natri, Magie, Nhôm, Kali, Canxi, Crom, Mangan, Sắt, Đồng, Kẽm, Bạc, Bari, Thủy ngân, Chì (Chữ màu đen);
  • Nguyên tố phi kim: Bao gồm các nguyên tố như Hiđro, Bo, Cacbon, Nitơ, Oxi, Flo, Silic, Photpho, Lưu huỳnh, Clo, Brom (Chữ màu xanh);
  • Nguyên tố khí hiếm: Bao gồm các nguyên tố như Heli, Neon, Argon (Chữ màu đỏ).

bảng nguyên tố hóa học lớp 8

Hóa trị của một số chất thường gặp.

2. Bảng Nguyên Tố Hóa Học Lớp 8 – Hóa trị của nhóm nguyên tử

Bảng hóa trị trong chương trình hóa học lớp Eight ngoài hóa trị một số chất thường gặp còn có cả hóa trị của một số nhóm nguyên tử. Để giải các bài tập hóa học, học sinh cần nắm chắc và ghi nhớ thêm cả hóa trị của một số nhóm nguyên tử thường gặp như:

  • Nhóm hóa trị I: Hiđroxit(OH), Nitrat (NO3) axit tương ứng là HNO3 là axit mạnh, Clorua (Cl) axit tương ứng là HCL là axit mạnh;
  • Nhóm hóa trị 2: Sunfat (SO4) axit tương ứng là H2SO4 là axit mạnh, Cacbonat (CO3);
  • Nhóm hóa trị 3: Photphat(PO4).

Trong đó, gốc Photphat (PO4) có thể có hóa trị I hoặc hóa trị II hoặc hóa trị là III. PO4 là gốc axit của Axit photphoric công thức hóa học là H3PO4. Đây là một axit có tính oxi hóa trung bình, do có thể mang Three hóa trị nên sẽ tạo ra được 2 loại muối với Three công thức khác nhau cụ thể như sau:

  • Muối axit chứa gốc PO4: H3PO4 có thể tạo muối axit trong hai công thức M(H2PO4)x và M2(HPO4)x thông qua các phản ứng hóa học, trong đó M là kim loại bất kỳ.

Ví dụ: Lấy M là kim loại Natri có hóa trị 1 chúng ta được công thức của muối axit là: Na(H2PO4) và Na2(HPO4).

  • Muối trung hòa chứa gốc PO4: Công thức muối trung hòa có chứa gốc PO4 sẽ có dạng: M3(PO4)x , trong đó M là kim loại và x là số hóa trị của kim loại M.

bảng nguyên tố hóa học lớp 8

Hóa trị của nhóm nguyên tử trong bảng nguyên tố hóa học lớp 8.

3. Bài ca hóa trị – Mẹo nhớ nhanh hóa trị của các nguyên tố hóa học lớp 8

Phần lớn học sinh đều cảm thấy khó khăn trong việc ghi nhớ hóa trị khi được học về bảng nguyên tố hóa học lớp 8. Tuy nhiên, có rất nhiều mẹo để giúp chúng ta học nhớ một cách đơn giản và dễ hiểu thông qua các bài ca hóa trị. Dưới đây là 1 bài ca hóa trị thông dụng mà các bạn có thể tham khảo:

“Kali, Iot, Hidro

Natri với Bạc, Clo một loài

Có hóa trị một bạn ơi

Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân

Magie, Chì, Kẽm, Thủy ngân

Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari

Cuối cùng thêm chú Oxi

Hóa trị hai ấy có gì khó khăn

Bác Nhôm hóa trị ba lần

Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay

Cacbon, Silic này đây

Là hóa trị bốn không ngày nào quên

Sắt kia kể cũng quen tên

Hai, ba lên xuống thật phiền lắm thay

Nitơ rắc rối nhất đời

Một, hai, ba, bốn khi thì là năm

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Lúc hai, lúc ba khi nằm thứ tư

Photpho nói tới không dư

Nếu ai hỏi đến thì ừ rằng năm

Bạn ơi cố gắng học chăm

Bài ca hóa trị suốt năm rất cần.”

4. Kết luận

Bài viết trên đây của chúng tôi nhằm cung cấp thêm những kiến thức hữu ích về bảng nguyên tố hóa học lớp 8. Để có một nền tảng vững chắc về môn Hóa học, các bạn học sinh nên hiểu và học thuộc những hóa trị cùng nguyên tử khối của các nguyên tố thường gặp cùng nhóm nguyên tử trên.

Chúc bạn đọc sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi tham khảo bài viết này!

=>> Các bạn hãy theo dõi Kiến Guru để cập nhật bài giảng và kiến thức các môn học khác nhé!

You might also like