Bào quan thực hiện quang hợp là? – Luật Hoàng Phi

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Bào quan thực hiện quang hợp là

Câu hỏi:

Bào quan thực hiện quang hợp là?

A. Lá cây

B. Lục lạp

C. Tilacoit

D. Diệp lục

Đáp án đúng B.

Bào quan thực hiện quang hợp là lục lạp, lục lạp thường có hình bầu dục thuận lợi cho việc hấp thu ánh sáng, mỗi lục lạp được bao bọc bởi màng kép, bên trong là chất nền không màu và các hạt nhỏ (grana), lục lạp có kích thước nhỏ, thuận lợi cho sự trao đổi chất.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Quang hợp là quá trình thực vật hấp thu ánh sáng mặt trời để tạo ra cacbohidrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.

Quang hợp cung cấp thức ăn, năng lượng để duy trì sự sống của sinh giới; cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và thuốc chữa bệnh cho con người; điều hòa thành phần khí trong sinh quyển.

– Vai trò của quang hợp: Toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào quang hợp, do:

+ Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong các liên kết hóa học của các sản phẩm quang hợp. Đây là nguồn năng lượng duy trì các hoạt động sống.

+ Quang hợp điều hòa không khí: Giải phóng ôxi (là dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí) và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính).

– Lục lạp là bào quan quang hợp, để đảm bảo chức năng quang hợp, lục lạp có những đặc điểm phù hợp:

+ Lục lạp thường có hình bầu dục thuận lợi cho việc hấp thu ánh sáng.

+ Lục lạp có kích thước nhỏ, thuận lợi cho sự trao đổi chất

+ Mỗi lục lạp được bao bọc bởi màng kép, bên trong là chất nền không màu và các hạt nhỏ (grana).

Mỗi grana có dạng như một chồng tiền xu gồm các túi dẹt, gọi là tilacôit: Màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng; Xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp; Chất nền là nơi xảy ra các phản ứng tối.

– Trong lục lạp có chứa ADN enzim và ribôxôm nên nó có khả năng tự tổng hợp prôtêin cần thiết cho mình.

– Số lượng lục lạp trong mỗi tế bào không giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện chiếu sáng của môi trường sống và đặc điểm của loài.

– Hệ sắc tố quang hợp

+ Lục lạp chứa hệ sắc tố quang hợp gồm diệp lục (a và b) và carôtenôit (carôten và xantôphyl) phân bố trong màng tilacôit.

+ Các sắc tố này hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng theo sơ đồ:

Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng

Sau đó, năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH.

You might also like