Battle Mage

Battle Mage giống như lừa đảo/giống linh hồn/Metroidvania. Nó có tính năng chiến đấu bằng kiếm, cung và bùa chú phản ứng nhanh, trong một thế giới được tạo ngẫu nhiên lặp đi lặp lại vô tận. Nó có một câu chuyện sinh sản theo thủ tục khuyến khích người chơi khám phá thế giới rộng lớn giống như mê cung.

Battle Mage tiếp nối truyền thống giả tưởng và/hoặc Dungeons and Dragons, tập trung vào những điều bí ẩn và chưa được khám phá. Ngay cả trong những tác phẩm đầu tiên của các tác giả vĩ đại như CS Lewis, v.v., vẫn có một thế giới tồn tại giữa các thế giới. Đó là một vương quốc vô tận của các cổng lặp lại. Là Battle Mage, bạn phải khám phá và bảo vệ vương quốc vô tận này.

Cấu hình chơi game

MINIMUM:

 • Requires a 64-bit processor and operating system
 • OS: Windows 10 64-bit version
 • Processor: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
 • Graphics: DirectX 11 or 12 compatible graphics card
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 6.07 GB GB available space

RECOMMENDED:

 • Requires a 64-bit processor and operating system
 • OS: Windows 10 64-bit version
 • Processor: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
 • Graphics: DirectX 11 or 12 compatible graphics card
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 7 GB available space

DOWNLOAD

Battle.Mage-TENOKE.torrent

You might also like