Giáo án Công nghệ 8 bài 14: Thực hành đọc bản vẽ lắp đơn giản

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Công nghệ 8 bài 14

Chúng tôi xin giới thiệu bài Giáo án Công nghệ Eight bài 14: Thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản được thiết kế rõ ràng, chi tiết, là mẫu giáo án lớp Eight hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử môn Công nghệ Eight để dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu. Chúng tôi hello vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ Eight theo CV 5512

I. MỤC TIÊU:

1- Về kiến thức:

– Biết vận dụng được nội dung kiến thức của bản vẽ lắp đọc bản vẽ lắp đơn giản.

– Nhận biết được sự khác nhau giữa bản vẽ lắp của bộ ròng rọc với bản vẽ chi tiết của nó.

– Biết được cách đọc bản vẽ lắp của bộ ròng rọc và nắm được một số nội dung cần hiểu để vận dụng để có thể đọc một số bản vẽ lắp khác.

2- Về năng lực: Năng lực giao tiếp, quan sát, hợp tác, thực hành, tư duy.

3- Về phẩm chất: Có ý thức trong cách đọc bản vẽ lắp và một số chú ý khi vẽ bản vẽ lắp kẻ bảng ghi chi tiết của bản vẽ lắp chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1- Giáo viên: Chuẩn bị hình 14.1 “Bản vẽ lắp bộ ròng rọc”.

2- Học sinh: + Dụng cụ: thước, eke, compa …

+ Vật liệu giấy khổ A4, bút chì, tẩy.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 5’

Mục tiêu: Tạo tâm thế, thu hút sự quan tâm chú ý của học sinh vào bài mới.

Nội dung: Hoạt động cá nhân

Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

Tổ chức thực hiện:

Trả lời câu hỏi:. ? Nêu các nội dung của bản vẽ lắp, khung tên diễn tả những nội dung gì?

– Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh thảo trả lời câu hỏi, hs khác theo dõi, nhận xét bổ sung.

– Dự kiến sản phẩm:

B. HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

Hoạt động của GV – HS

Sản phẩm dự kiến

Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung thực hành: 10’

1. Mục tiêu: Nắm được nội dung cần thực hành.

2. Nội dung: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

3. Sản phẩm: Trình bày miệng.

4. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

– GV cho HS nghiên cứu yêu cầu đầu bài, yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:

? Bài thực hành yêu cầu thực hiện mấy nội dung? Đó là những nội dung nào?

– HS quan sát, tiếp nhận nhiệm vụ.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– HS làm việc cá nhân rồi thảo luận nhóm, suy nghĩ tìm câu trả lời.

– GV quan sát các nhóm làm việc.

– Dự kiến sản phẩm:

+ Xem lại cách đọc bản lắp

+ Đọc bản vẽ bộ ròng rọc theo trình tự như ví dụ trong bài

+ Kẻ bảng theo mẫu, ghi phần trả lời vào bảng lên khổ giấy A4, hoàn thành tại lớp.

* Báo cáo kết quả:

+ Đại diện nhóm HS trình bày kết quả thảo luận.

*Đánh giá kết quả:

– Đại diện các nhóm HS nhận xét, đánh giá câu trả lời của nhóm bạn, bổ sung (nếu có).

=>GV nhận xét, đánh giá.

– GV chốt kiến thức, ghi bảng.

Hoạt động 2. Tổ chức thực hành: 25’

1. Mục tiêu: – HS đọc được bản vẽ lắp bộ ròng rọc theo đúng trình tự.

2. Nội dung: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi.

3. Sản phẩm: Trình bày kết quả theo phiếu báo cáo thực hành.

4. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

– GV yêu cầu HS quan sát các hình vẽ, sau đó thực hiện cá nhân, thảo luận cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ:

+ Đọc bản vẽ lắp bộ ròng rọc Hình 14.1 theo trình tự như ví dụ trong bài 13.

+ Kẻ bảng theo mẫu, ghi phần trả lời vào bảng lên khổ giấy A4, hoàn thành tại lớp.

– HS quan sát, tiếp nhận nhiệm vụ.

*Thực hiện nhiệm vụ:

– HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ:

– GV theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện.

* Báo cáo kết quả:

+ HS trình bày kết quả làm việc nhóm (dán phiếu học tập lên bảng hoặc chiếu kết quả từng nhóm)

*Đánh giá kết quả:

– Đại diện nhóm HS khác nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm bạn, bổ sung (nếu có).

=>GV nhận xét, đánh giá. Hướng dẫn HS chữa và chấm một số bài trước lớp.

– GV chốt kiến thức.

I/ Chuẩn bị:

(SGK)

II/ Nội dung thực hành.

+ Xem lại cách đọc bản vẽ lắp

+ Đọc bản vẽ bộ ròng rọc

+ Kẻ bảng theo mẫu 13.1 ghi phần trả lời vào bảng lên khổ giấy A4, hoàn thành tại lớp.

III/ Thực hành.

TRÌNH TỰ ĐỌC BẢN VẼ LẮP

Trình tự đọc

Nội dung cần hiểu

Bản vẽ lắp Bộ ròng rọc

1. Khung tên

– Tên gọi sản phẩm:

– Tỷ lệ bản vẽ:

– Bộ ròng rọc

– 1:2

2. Bảng kê

– Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết.

– Bánh ròng rọc: 1

– Trục: 1

– Móc treo: 1

– Giá: 1

3. Hình biểu diễn

– Tên gọi hình chiếu:

– Vị trí hình cắt:

– Hình chiếu cạnh

– Hình cắt ở hình chiếu đứng.

4. Kích thước

– Kích thước chung

– Cao 100; rộng 40; dài 75

– 75 ; 60 của bánh ròng rọc

5. Phân tích chi tiết

– Vị trí của các chi tiết

– Chi tiết (1) bánh ròng rọc ở giữa, lắp với trục (chi tiết 2), trục được lắp với giá chữ U (chi tiết 4), móc treo (chi tiết 3) ở phía trên được lắp với giá chữ V

6. Tổng hợp

– Thứ tự tháo lắp:

– Công dụng

– Dũa 2 đầu trục tháo cụm 1 – 2, sau đó dũa đầu móc treo tháo cụm 3 – 4.

– Lắp cụm 3 – Four tán đầu móc treo sau đó lắp cụm 1 – 2 và tán 2 đầu trục.

– Dùng để nâng vật nặng lên cao.

C. HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG 5’

Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

Nội dung: hđ cá nhân

Sản phẩm:

Tổ chức thực hiện:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

? Hãy cho biết công dụng của bộ ròng rọc? Lấy ví dụ về ứng dụng bộ ròng rọc sử dụng trong thực tế mà em biết.

– Giáo viên qs hướng dẫn hs

– Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ giáo viên giao cho

*Thực hiện nhiệm vụ:

– Học sinh hđ cá nhân.

– Giáo viên qs

– Dự kiến sản phẩm: Trong nâng cao các vật,..

*Báo cáo kết quả: HS báo cáo kq

*Đánh giá kết quả: GV cho các cặp đôi đánh giá cho nhau

Giáo án Công nghệ 8

I. Mục tiêu:

 • Phân tích được các chi tiết trên bản vẽ lắp về hình dạng và kích thước.
 • Mô tả được vị trí các chi tiết trong bản vẽ lắp.
 • Đọc được bản vẽ lắp bộ ròng rọc đúng trình tự: Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết; tổng hợp để xác định trình tự tháo lắp, công dụng của ròng rọc.

II. Chuẩn bị:

 • Đối với giáo viên:
  • Nghiên cứu SGK, tài liệu có liên quan
  • Bản vẽ lắp bộ ròng rọc phóng to trên khổ Ao
  • Mẫu bảng 9.1 phóng to trên khổ Ao
  • Mẫu vật: Bộ ròng rọc
 • Đối với học sinh:
  • Thước kẻ, eke, compa, bút chì, tẩy, giấy nháp…
  • Mẫu vật theo yêu cầu của bài
  • Vở bài tập

III. Các hoạt động dạy cụ thể:

1. Ổn định tổ chức lớp: (2’) Sĩ số, kiểm tra trực nhật, vệ sinh

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

? So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết. Bản vẽ lắp dùng để làm gì

? Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Định hướng lí thuyết (5’)

H: – Đọc phần nội dung mục tiêu của bài

– Đọc phần II SGK

? Nêu nội dung bài tập thực hành

? Nhắc lại trình tự đọc bản vẽ lắp, các nội dung cần hiểu

G: – Treo bảng bộ ròng rọc

– Hướng dẫn H đọc từng bước

H: – Chỉ trên hình, xác định nội dung của bản vẽ lắp bộ ròng rọc

Giáo án Công nghệ 8 bài 14: Thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

– Thực hiện từng bước

Bước 1: – Đọc khung tên

? Nêu tên sản phẩm

? Tỷ lệ bản vẽ

Bước 2: – Đọc bảng kê

? Tên các chi tiết

? Số lượng

? Vật liệu làm chi tiết

? Đối chiếu lên hình biểu diễn

Bước 3: – Đọc kích thước

? Kích thước chung?. Kích thước lắp?

? Kích thước xác định vị trí?

– Quan sát mẫu vật để thấy rõ kích thước

Bước 4: – Đọc hình biểu diễn

? Hình biểu diễn gì (Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình cắt cục bộ)

Bước 5:

? Vị trí các chi tiết

Bước 6: Giáo viên thao tác tháo lắp

H nêu trình tự tháo lắp; tháo lắp lại

G: Đọc mẫu toàn bộ bản vẽ

H: Đọc lại

Hoạt động 2: Thực hành (15’)

G: Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ

H: Thực hiện bài tập theo các bước từng cá nhân

 • Đọc bản vẽ lắp bộ ròng rọc (Đọc thêm)
 • Điền các nội dung cần thiết theo dàn bài trong vở bài tập

G: Theo dõi uốn nắn

Hoạt động 3: Kết thúc và đánh giá bài thực hành (4’)

H: Ngừng làm bài tập, trao đổi bài thực hành trong từng bàn

G: Cùng cả lớp nhận xét bài làm của 1 H

H: Căn cứ nhận xét trên, tự đánh giá bài làm của mình

G: Thu bài

H: Thu dọn thực hành

G: Nhận xét giờ thực hành

Câu hỏi và bài tập:

 • Học bài cũ theo vở ghi
 • Chuẩn bị bài sau bài 15: Sưu tầm bản vẽ nhà, tìm hiểu về thiết kế nhà ở.

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án Công nghệ Eight bài 14: Thực hành đọc bản vẽ lắp đơn giản theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp Eight trên lớp.

You might also like