TẤT TẦN TẬT QUY TẮC PHÁT ÂM ĐUÔI ED CHUẨN KHÔNG CẦN

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau đuôi ed

Phát âm là một phần quan trọng trong quá trình học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Trong đó, ắt hẳn phát âm đuôi ed vẫn khiến nhiều người học tiếng Anh bối rối, không biết phát âm như thế nào là đúng, là chuẩn. Ngay sau đây, hãy cùng Langmaster đào sâu hơn kiến thức về phát âm -ed này nhé!

A. XÁC ĐỊNH ÂM HỮU THANH VÀ VÔ THANH TRONG PHÁT ÂM ĐUÔI ED

Trong tiếng Anh có tổng cộng 15 phụ âm hữu thanh và 9 phụ âm vô thanh, còn các nguyên âm đều là hữu thanh. Việc phân biệt âm hữu thanh và vô thanh giúp chúng ta phát âm đuôi ed dễ dàng hơn.

1. Âm hữu thanh (Voiced sounds)

Âm hữu thanh là những âm mà khi nói, âm xuất phát từ dây thanh quản, qua lưỡi, đến răng, sau đó âm đi ra ngoài và làm rung thanh quản. Để xác định âm hữu thanh, bạn đặt nhẹ ngón tay lên cổ họng và phát âm /r/ chẳng hạn. Bạn sẽ nhận thấy cổ họng có rung, tức đó là âm hữu thanh.

Các phụ âm hữu thanh trong tiếng Anh gồm có: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.

Ví dụ:

 • child /ˈbeɪbi/ (n) đứa trẻ
 • lovable /əˈdɔːrəbl ̩/ (adj) đáng yêu
 • galactic /gəˈlæktɪk/ (a) cực kỳ lớn
 • malaise /maˈleɪz/ (n) sự bất ổn
 • nosh /nɒʃ/ (n) đồ ăn vặt
 • lung /lʌŋ/ (n): phổi

2. Âm vô thanh (Voiceless sounds)

Trái ngược với âm hữu thanh, âm vô thanh là những âm mà cổ họng không rung khi phát âm. Cụ thể, âm vô thanh bật ra bằng hơi từ miệng, tạo ra tiếng xì hoặc tiếng gió. Ví dụ, bạn đặt tay cách miệng khoảng 5cm và phát âm /f/, bạn sẽ cảm thấy có gió từ miệng và tiếng xì phát ra.

Các phụ âm vô thanh trong tiếng Anh gồm có: /p/, /okay/, /f/, /t/ , /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/

Ví dụ:

 • impatient /ɪmˈpeɪʃənt/ (adj) thiếu kiên trì
 • hold /kiːp/ (v) giữ gìn
 • affair /əˈfer/ (n) chuyện yêu đương
 • content material /kənˈtent/ (n) nội dung
 • hazard /ˈhæzərd/ (n) mối nguy hiểm.
 • Sister /ˈsɪstə(r)/ (n) chị em gái

Xem thêm:

=> CHINH PHỤC BẢNG PHÁT ÂM CHUẨN IPA DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

=> CÁCH PHÁT ÂM S VÀ ES NHANH CHUẨN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

null

B. CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI -ED TRONG TIẾNG ANH

Trong tiếng Anh, quy tắc phát âm ed áp dụng với những động từ chia ở thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hoặc thể bị động, tận cùng là đuôi ed. Có Three cách phát âm -ed:

1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/

Khi động từ kết thúc bằng những phụ âm /p/, /f/, /okay/, /s/, /∫/, /ʧ/ (thường kết thúc bằng những chữ cái okay, p, f, ss, c, x, gh, ch, sh) thì đuôi /ed/ được phát âm là /t/

Ví dụ:

 • Kết thúc bằng /p/ => Stopped /stɒpt/: dừng lại
 • Kết thúc bằng /f/ => Coughed /kɒft/: ho
 • Kết thúc bằng /okay/ => Requested /æskt/: hỏi
 • Kết thúc bằng /s/ => Blended /mɪkst/: trộn, trộn lẫn
 • Kết thúc bằng /∫/ => Washed /wɔːʃt/: giặt
 • Kết thúc bằng /ʧ/ => Catched /kætʃt/: bắt, nắm bắt

Tham khảo thêm các cách phát đuôi ed /t/ chuẩn Tây với audio sau đây:

Các từ xuất hiện trong audio: Stopped /stɑːpt/, Laughed /læft/, Mounted /fɪkst/, Washed /wɑːʃt/, Watched /wɑːtʃt/, Appeared /lʊkt/

2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/

Khi động từ kết thúc bằng /t/ và /d/ thì đuôi /ed/ được phát âm là /id/

Ví dụ:

 • Kết thúc bằng /t/ => Wished /ˈwɑːntɪd/: muốn
 • Kết thúc bằng /d/ => Added /ˈæd.ɪd/: thêm vào
 • Kết thúc bằng /d/ => Wanted /ˈniː.dɪd/: cần
 • Kết thúc bằng /t/ =>Pointed /pɔɪntɪd/: chỉ ra

Tham khảo thêm các cách phát đuôi ed /ɪd/chuẩn Tây với audio sau đây:

Các từ xuất hiện trong audio: Wished /ˈwɑːntɪd/ , Ended /endɪd/, Examined /testɪd/, Wanted /niːdɪd/

3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/

Đối với những trường hợp còn lại, đuôi /ed/ được phát âm là /d/

Ví dụ:

 • Kết thúc bằng /b/ => described /diskraibd/ mô tả
 • Kết thúc bằng /v/ => cherished /lәvd/ yêu
 • Kết thúc bằng /z/ => buzzed /bәzd/ kêu vo ve
 • Kết thúc bằng /m/ => screamed /skrimd/ hét lên
 • Kết thúc bằng /n/ => opened /oupәnd/ mở
 • Kết thúc bằng /η/ => banged /bæηd/ đập mạnh
 • Kết thúc bằng /l/ => stuffed /fild/ làm đầy
 • Kết thúc bằng /r/ => shared /∫εrd/ chia sẻ
 • Kết thúc bằng /g/ => hugged /hәgd/ ôm
 • Kết thúc bằng /ろ/ => massaged /mәsaろ/ mát xa
 • Kết thúc bằng /dろ/ => modified /t∫eindろd/ thay đổi
 • Kết thúc bằng /ð/ => breathed /briðd/ hơi thở
 • Kết thúc bằng vowels: i,a,o,… => fearful: /wз:id/ lo lắng

Tham khảo thêm các cách phát đuôi ed /d/ chuẩn Tây với audio sau đây:

Các từ xuất hiện trong audio: Performed /pleɪd/, Allowed /əˈlaʊd/, Begged /beɡd/, Cleaned /kliːnd/, Referred to as /kɔːld/, Amused /əˈmjuːzd/

Langmaster – Three quy tắc phát âm đuôi -ED nhất định phải biết [Học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả]

C. MẸO PHÁT ÂM ĐUÔI ED DỄ NHỚ

Đối với các trường hợp đuôi /ed/ được phát âm là /id/ thì mọi người thường nhớ rất nhanh, vì phát âm là /id/ chỉ áp dụng đối với 2 trường hợp âm cuối của từ là t và d. Tuy nhiên, đối với trường hợp đuôi /ed/ được phát âm là /t/ thì mọi người thường hay bị nhầm lẫn và mau quên.

Để ghi nhớ lâu hơn, sau đây là mẹo phát âm -ed dễ nhớ cho bạn: sử dụng câu thần chú sáng sớm chạy khắp phố phường cho những từ có phát âm kết thúc là /s/, /ʃ/, /tʃ/, /okay/, /f/, /p/.

null

D. CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT ÂM ED ĐẶC BIỆT (KHÔNG THEO QUY TẮC)

Khi đuôi /ed/ được thêm vào động từ nhằm biến động từ thành tính từ, đuôi /ed/ được phát âm là /id/ bất kể trước /ed/ là gì.

Ví dụ các tính từ như: aged, blessed, crooked, dogged, bare, realized, ragged, depraved, wretched,…

– bare /ˈneɪkɪd/ khỏa thân

– depraved /ˈwɪkɪd/ gian trá

– beloved /bɪˈlʌvd/ yêu quý

– sacred /ˈseɪkrɪd/ thiêng liêng

– hatred /ˈheɪtrɪd/ căm ghét

– wretched /ˈretʃɪd/ khốn khổ

– rugged /ˈrʌɡɪd/ lởm chởm

– ragged /ˈræɡɪd/ rách rưới

– dogged /ˈdɒɡɪd/ kiên cường

– realized /ˈlɜːnɪd/ học

– realized /lɜːnd/ học

– blessed /ˈblesɪd/ could mắn

– blessed /ˈblest/ ban phước lành

– cursed /kɜːst/ nguyền rủa

– cursed /ˈkɜːsɪd/ đáng ghét

– crabbed /ˈkræbɪd/ chữ nhỏ khó đọc

– crabbed /kræbd/ càu nhàu

– crooked /ˈkrʊkɪd/ xoắn

– crooked /ˈkrʊkt/ lừa đảo

– used /juːst/ quen

– used /juːsd/ sử dụng

– aged /ˈeɪdʒɪd/ lớn tuổi

E. CÁCH THÊM ED VÀO SAU ĐỘNG TỪ THEO QUY TẮC

Khi chuyển sang dạng quá khứ hoặc quá khứ phân từ, thì các động từ theo quy tắc BẮT BUỘC phải thêm đuôi -ed. Dưới đây, cùng Langmaster tìm hiểu quy tắc thêm đuôi -ed vào sau động từ theo quy tắc nhé:

Hầu hết các động từ thông thường được thêm trực tiếp đuôi -ed vào cuối

Ví dụ:

 • work → labored
 • clear → cleaned
 • wash → washed

Những động từ kết thúc bằng ‘e’ ta chỉ việc thêm ‘d’.

Ví dụ:

 • dance → danced
 • hope → hoped

Những động từ kết thúc bằng phụ âm ‘y’ ta đổi ‘y’ thành ‘i’ rồi mới thêm -ed.

Ví dụ:

 • research → studied
 • apply → utilized

Những động từ 1 âm tiết kết thúc bằng ‘phụ âm – nguyên âm – phụ âm’ – ta gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ed.

Ví dụ:

 • cease → stopped
 • plan → deliberate
 • rob → robbed

Với những động từ có nhiều hơn 1 âm tiết, âm tiết cuối cùng kết thúc bằng ‘phụ âm + nguyên âm + phụ âm’ và là âm tiết nhấn trọng âm, ta cũng gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm -ed.

Ví dụ:

 • remorse → regretted
 • favor → most popular

Lưu ý nho nhỏ:

 • Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu từ kết thúc bằng 2 phụ âm

Ví dụ: hack → hacked, burn → burned

 • Ta không nhân đôi phụ âm cuối nếu trước nó là 2 nguyên âm

Ví dụ: boil → boiled, complain → complained

 • Ta không nhân đôi y hay w khi chúng ở cuối từ

Ví dụ: play → performed , bow → bowed

ĐĂNG KÝ NGAY:=> Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp OFFLINE=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN NHÓM

null

F. BÀI TẬP VỀ CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI ED

Dưới đây là một vài bài tập nhỏ để bạn rèn luyện kỹ năng phát âm đuôi -ed. Cùng Langmaster thực hành ngay nhé!.

Bài 1: Đọc đoạn văn sau và thực hành phát âm -ed

The scholar fearful (1) that he was going to be kicked (2) out of college. He had handed (3) all his exams with such excessive marks that they thought he had cheated (4). However the reality was he studied (5) very onerous, and deserved (6) his good grades. He believed (7) he was a realized (8) particular person, and at all times tried (9) to do nicely in his exams.

Afraid that he could be expelled (10), he determined (11) to try to persuade the examiners he was harmless. He broke into their places of work late at night time and searched (12) for his examination papers. This was the right answer, he chuckled (13) to himself, as he modified (14) the solutions. They’d by no means suppose he was a cheat if he appeared (15) to have completed badly!

(Nguồn: English Classes Brighton)

Bài 2: Hãy chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại

Đề bài:

1 .A. wanted B. guideed C. stopped D. washed

2. A. loved B. teased C. washed D. rained

3. A. decided B. waited C. handed D. designed

4. A. packed B. punched C. pleased D. pushed

5. A. opened B. knocked C. played D. occurred

6. A. discussed B. watched C. lived D. stopped

7. A. cowled B. set uped C. described D. decorated

8. A. declareed B. warned C. occurred D. existed

9. A. carried B. looked C. managed D. opened

10. A. pleased B. smoked C. stopped D. missed

11. A. pleased B. erased C. increased D. amused

12. A. arrived B. believed C. received D. hoped

13. A. opened B. knocked C. played D. occurred

14. A. killed B. hurried C. regretted D. planned

15. A. go toed B. presented C. marveled D. studied

16. A. sacrificed B. ended C. repaired D. seized

17. A. painted B. provided C. defended D. equipped

18. A. hurried B. decided C. planned D. marveled

19. A. submited B. added C. managed D. arrested

20. A. dreamed B. neglected C. denied D. admired

21. A. worked B. needed C. stopped D. asked

22. A. annoyed B. phoned C. watched D. keep in minded

23. A. waited B. mended C. objected D. faced

24. A. permited B. gowned C. flashed D. combineed

25. A. swaped B. keeped C. believed D. cleared

26. A. rubbed B. tugged C. stopped D. filled

27. A. dimmed B. travelled C. goed D. stirred

28. A. tipped B. begged C. quarrelled D. carried

29. A. take a look ated B. marked C. currented D. discovereded

30. A. used B. ended C. married D. rained

Đáp án

1-A

2-C

3-D

4-C

5-B

6-C

7-D

8-D

9-B

10-A

11-C

12-D

13-B

14-C

15-B

16-D

17-D

18-B

19-C

20-B

21-B

22-C

23-D

24-A

25-A

26-C

27-C

28-A

29-B

30-B

Bài 3: Chia động từ

Đề bài:

1. We (need) him to return again, however he (refuse) and stopped on the freeway.

2. Once we (ask) him about his girlfriend, he replied that she had returned to her hometown.

3. Whereas I used to be writing an e mail on my laptop computer, my son (open) the door.

4. He had (resolve) to return at first grew to become worse.

5. After her mom (end) her job, we began cleansing her home and discovering one thing to brighten.

6. He (admit) that he had stolen her purse.

7. They (permit) us to enter that home however refused to open the door on the second ground.

Đáp án

1. wished – refused

2. requested

3. opened

4. determined

5. had completed

6. admitted

7. allowed

=> Đăng ký học thử miễn phí tại Hà Nội: TẠI ĐÂY

Tổng kết:

1. Phát âm đuôi /ed/ được phát âm là /t/

Khi động từ kết thúc bằng những phụ âm /p/, /f/, /okay/, /s/, /∫/, /ʧ/ (thường kết thúc bằng những chữ cái okay, p, f, ss, c, x, gh, ch, sh) thì đuôi /ed/ được phát âm là /t/

2. Phát âm đuôi /ed/ được phát âm là /id/

Khi động từ kết thúc bằng /t/ và /d/ thì đuôi /ed/ được phát âm là /id/

3. Phát âm đuôi /ed/ được phát âm là /d/

Đối với những trường hợp còn lại, đuôi /ed/ được phát âm là /d/

Trên đây là toàn bộ các quy tắc và mẹo phát âm đuôi ed mà Langmaster đã tổng hợp. Hello vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã nắm rõ về những cách phát âm đuôi ed trong tiếng Anh và áp dụng tốt để cải thiện khả năng giao tiếp cũng như kỹ năng nghe. Cuối cùng, hãy lựa bài viết này lại, luyện tập nhiều lần để ghi nhớ tốt nhất bạn nhé!

You might also like