Cách giải bài tập Hóa học 9 – Các dạng hay gặp – Kiến Guru

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Giải hóa 9

Giải bài tập hóa học là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình học lớp 9, giúp các em đạt điểm cao trong các bài kiểm tra và nhiều kỳ thi. Các dạng bài tập mà Kiến sắp giới thiệu dưới đây rất quan trọng trong việc giải bài tập Hóa học 9, các em hãy tập trung luyện tập để giải vở bài tập Hóa học 9 cũng như hoàn thành bài kiểm tra thật tốt nhé.

Bên cạnh việc nắm được lý thuyết về Hóa học 9, sau đây Kiến Guru sẽ cùng các em vận dụng chúng vào giải bài tập Hóa học 9.

Dạng 1: Bài tập kim loại tác dụng với muối

Lý thuyết và phương pháp giải: Kim loại mạnh tác dụng với muối của kim loại yếu hơn tạo thành muối mới và kim loại mới.

Chú ý:

– Ghi nhớ dãy điện hóa của kim loại

– Khi cho các kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ ( Ca,Ba,Sr),tác dụng với các dung dịch muối của kim loại yếu hơn thì các kim loại này sẽ tác dụng với nước trong dung dịch đó trước,sau đó kiềm sinh ra sẽ tác dụng với muối.

word image 19079 2

Bài tập vận dụng:

word image 19079 3

word image 19079 4

Dạng 2: Nhận biết các chất vô cơ

Lý thuyết và phương pháp giải:

Dựa vào các tính chất hóa học và dấu hiệu nhận biết các hợp chất vô cơ ( kết tủa, khí, đổi màu dung dịch…), đã được học để tiến hành nhận biết các chất vô cơ.

Phương pháp giải bài tập:

– Bước 1: Trích mẫu thử( có thể đánh số các ống nghiệm để tiện theo dõi).

– Bước 2: Chọn thuốc thử để nhận biết ( tùy theo yêu cầu của đề bài : thuốc thử tùy chọn , hạn chế hay không dùng thuốc thử nào khác )

– Bước 3: Cho thuốc thử vào mẫu, trình bày hiện tượng quan sát, rút ra kết luận đã nhận ra hóa chất nào.

– Bước 4: Viết phương trình phản ứng minh họa.

Các dạng bài tập cơ bản:

  1. Dạng nhận biết thuốc thử tự chọn
  2. Nhận biết chất rắn:
  • Nếu đề yêu cầu nhận biết các chất rắn ở thể rắn , hãy thử nhận biết theo thứ tự:

+ Bước 1: thử tính tan trong nước

+ Bước 2: Thử bằng dung dịch axit

+ Bước 3: Thử dung dịch kẽm.

  • Có thể thêm lửa hoặc nhiệt độ, nếu cần
  1. Nhận biết dung dịch.

– Giả sử phải nhận biết các dung dịch mà trong đó có axit hoặc bazơ và muối thì nên dùng quỳ tím ( hoặc dung dịch phenolphtalein ) để nhận biết dung dịch axit hoặc bazơ trước rồi mới nhận biết đến muối sau.

– Nếu phải nhận biết các muối tan, thường nên nhận biết anion (gốc axit) trước, nếu không được mới nhận biết cation (kim loại hoặc amoni) sau.

  1. Nhận biết chất khí
  • Khi nhận biết một chất khí bất kỳ, ta dẫn khí đó lội qua dung dịch hoặc sục khí đó vào dung dịch, hoặc dẫn khí đó qua chất khí rồi nung… Không làm ngược lại.

2. Bài tập nhận biết với thuốc thử hạn chế

– Nếu đề yêu cầu chỉ dùng một thuốc thử : Ban đầu nên dùng dung dịch axit hoặc dung dịch bazơ, nếu không được hãy dùng thuốc thử khác.

– Nếu đề yêu cầu chỉ dùng quỳ tím thì lưu ý những dung dịch muối làm đổi màu quỳ tím.

3. Bài tập không dùng thuốc thử bên ngoài

– Nếu đề yêu cầu không được dùng thuốc thử bên ngoài , nên làm theo thứ tự các bước sau:

+ Bước 1: Cho từng chất tác dụng với nhau

VD: giả sử nhận biết n dung dịch hóa chất đựng trong n lọ riêng biệt. Tiến hàng thí nghiệm theo trình tự

– Ghi số thứ tự 1, 2, 3…, n lên n lọ đựng n dung dịch hoá chất cần nhận biết.

– Trích mẫu thử n dung dịch vào n ống nghiệm được đánh số tương ứng.

+ Bước 2: Sau n thí nghiệm đến khi hoàn tất phải lập bảng tổng kết hiện tượng.

+ Bước 3: Dựa vào bảng tổng kết hiện tượng để rút ra nhận xét, kết luận đã nhận được hoá chất nào (có kèm theo các phương trình phản ứng minh hoạ)

Bài tập vận dụng:

word image 19079 5

word image 19079 6

word image 19079 7

Trên đây, Kiến đã giới thiệu tới các em 2 dạng bài tập rất hay và quan trọng của môn hóa lớp 9, Kiến hy vọng rằng các em luôn ghi nhớ, nắm vững kiến thức để vận dụng giải vở bài tập hóa học 9 thật tốt. Giải bài tập hóa học lớp 9 không khó nên các em cố gắng lên nhé. Hãy theo dõi các bài học tiếp theo để nhận thêm nhiều tài liệu, kiến thức bổ ích nữa.

You might also like