Giải Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Giải sách toán 8

Trọn bộ lời giải Toán Eight Tập 1 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp Eight dễ dàng làm bài tập Toán Eight Tập 1.

Giải Toán Eight Tập 1 (sách mới cả ba sách)

Giải Toán Eight Tập 1 Kết nối tri thức

 • Giải Toán Eight Kết nối tri thức Tập 1

  Xem lời giải

Giải Toán Eight Tập 1 Chân trời sáng tạo

 • Giải Toán Eight Chân trời sáng tạo Tập 1

  Xem lời giải

Giải Toán Eight Tập 1 Cánh diều

 • Giải Toán Eight Cánh diều Tập 1

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán Eight Tập 1 (sách cũ)

Toán Eight Tập 1 – phần Đại số

Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Phần Đại số – Chương 2: Phân thức đại số

Toán Eight Tập 1 – phần Hình học

Phần Hình học – Chương 1: Tứ giác

Phần Hình học – Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Giải bài tập Toán lớp Eight Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Trả lời câu hỏi Toán Eight Tập 1 Bài 1 trang 4:

– Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý.

– Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng các tích tìm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 và đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– Khi đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của đơn thức x2 và x2 + x + 1

Trả lời câu hỏi Toán Eight Tập 1 Bài 1 trang 5: Làm tính nhân:

Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán Eight Tập 1 Bài 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói trên theo x và y.

– Tính diện tích mảnh vườn nếu cho x = Three mét và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích mảnh vườn trên theo x và y là:

– Nếu x = Three mét và y = 2 mét thì diện tích mảnh vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán Eight Tập 1): Làm tính nhân

Lời giải:

………………………………

………………………………

………………………………

Giải bài tập Toán lớp Eight Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Trả lời câu hỏi Toán Eight Tập 1 Bài 2 trang 7: Nhân đa thức xy – 1 với đa thức x3 – 2x – 6.

Lời giải

( xy – 1).(x3 – 2x – 6) = xy.(x3 – 2x – 6) + (-1).(x3 – 2x – 6)

= xy.x3 + xy.(-2x) + xy.(-6) + (-1).x3 + (-1).(-2x) + (-1).(-6)

= x(1 + 3)y – x(1 + 1)y – 3xy – x3 + 2x + 6

= x4y-x2 y – 3xy – x3 + 2x + 6

= x4y – x3 – x2y – 3xy + 2x + 6

Trả lời câu hỏi Toán Eight Tập 1 Bài 2 trang 7: Làm tính nhân:

a) (x + 3)(x2 + 3x – 5);

b) (xy – 1)(xy + 5).

Lời giải

a) (x + 3)(x2 + 3x – 5)

= x.(x2 + 3x – 5) + 3.(x2 + 3x – 5)

= x.x2 + x.3x + x.(-5) + 3.x2 + 3.3x + 3.(-5)

= x3 + 3×2 – 5x + 3×2 + 9x – 15

= x3 + (3×2 + 3×2) + (9x – 5x) – 15

= x3 + 6×2 + 4x – 15.

b) (xy – 1)(xy + 5)

= xy.(xy + 5) + (-1).(xy + 5)

= xy.xy + xy.5 + (-1).xy + (-1).5

= x2y2 + 5xy – xy – 5

= x2y2+ 4xy – 5.

Trả lời câu hỏi Toán Eight Tập 1 Bài 2 trang 7: Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).

Áp dụng: Tính diện tích hình chữ nhật khi x = 2,5 mét và y = 1 mét.

Lời giải

Biểu thức tính diện tích hình chữ nhật là:

S = (2x + y).(2x – y)

= 2x.(2x – y) + y.(2x – y)

= 2x.2x + 2x.(-y) + y.2x + y.(-y)

= 4×2 – 2xy + 2xy – y2

= 4×2 – y2

Áp dụng : khi x = 2,5 mét và y = 1 mét

⇒ S = 4.2,52 – 12 = 4.6,25 – 1 = 25 – 1 = 24

Vậy diện tích của hình chữ nhật là: 24 mét vuông

Bài 7 (trang Eight SGK Toán Eight Tập 1): Làm tính nhân

a) (x2 – 2x + 1)(x – 1)

b) (x3 – 2×2 + x – 1)(5- x)

Lời giải:

a) (x2 – 2x + 1)( x – 1)

= x2.(x – 1) + (-2x).(x – 1) + 1.(x – 1)

= x2.x + x2.(- 1) + (- 2x).x + (-2x).(-1) + 1.x + 1.(-1)

= x3 – x2 – 2×2 + 2x + x – 1

= x3 – (x2 + 2×2) + (2x + x) – 1

= x3 – 3×2 + 3x – 1

b) (x3 – 2×2 + x – 1)(5 – x)

= (x3 – 2×2 + x – 1).5 + (x3 – 2×2 + x – 1).(-x)

= x3.5 + (-2×2).5 + x.5 + (-1).5 + x3.(-x) + (-2×2).(-x) + x.(-x) + (-1).(-x)

= 5×3 – 10×2 + 5x – 5 – x4 + 2×3 – x2 + x

= -x4 + (5×3 + 2×3) – (10×2 + x2) + (5x + x) – 5

= -x4 + 7×3 – 11×2 + 6x – 5

Ta có:

(x3 – 2×2 + x – 1).(x – 5)

= (x3 – 2×2 + x – 1).[-(5 – x)]

= – (x3 – 2×2 + x – 1).(5 – x)

= – (-x4 + 7×3 – 11×2 + 6x – 5)

= x4 – 7×3 + 11×2 – 6x + 5.

Bài 8 (trang Eight SGK Toán Eight Tập 1): Làm tính nhân:

Lời giải:

b) (x2 – xy + y2)(x + y)

= (x2 – xy + y2).x + (x2 – xy + y2).y

= x2.x + (-xy).x + y2.x + x2.y + (-xy).y + y2.y

= x3 – x2y + xy2 + x2y – xy2 + y3

= x3 + y3 + (xy2 – xy2) + (xy2 – xy2)

= x3 + y3

………………………………

………………………………

………………………………

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp Eight hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • High 75 Đề thi Toán Eight có đáp án

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50ok
 • Kem khử mùi Dove giảm 30ok
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35ok
You might also like