Khảo nghiệm giống cây trồng là gì? Nội dung và yêu cầu chung?

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở

Các giống cây trồng mới có nhu cầu đưa vào trồng trên thực tế cần phải được kiểm soát. Đảm bảo về chất lượng, các điều kiện tự nhiên, các tính chất đặc thù trong yêu cầu chăm sóc,… Được phản ánh qua đặc điểm của giống trong năng suất và chất lượng tìm kiếm được. Như vậy, muốn làm chủ đối với hiệu quả mang lại từ cây trồng, phải tiến hành trước tiên các hoạt động, công tác khảo nghiệm. Có sự lựa chọn, tuyển chọn giống cây mang đến nhiều thuận lợi và giá trị tìm kiếm nhất. Nội dung này được quy định trong ý nghĩa phát triển trồng trọt và ngành nông nghiệp nói chung. Với các quy định cụ thể trong Luật trồng trọt năm 2018.

Căn cứ pháp lý: Luật trồng trọt năm 2018.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Khảo nghiệm giống cây trồng là gì?

Theo giải thích tại khoản 13 Điều 2 Luật trồng trọt 2018:

“Khảo nghiệm giống cây trồng là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu xác định tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng theo phương pháp nhất định.”

Như vậy, hoạt động khảo nghiệm được đặt ra là cần thiết. Áp dụng đối với nghiên cứu và phân tích trong giống mới. Trước khi trồng để tìm kiếm và khai thác các giá trị sử dụng trên thực tế. Các đặc tính gắn với chất lượng cao nhất đảm bảo cho cây trồng được tìm thấy. Và ứng dụng vào quá trình trồng đột biến với ý nghĩa năng suất và chất lượng cao.

Khảo nghiệm giống nhằm cung cấp thông tin về yêu cầu kỹ thuật trồng của giống mới. Trên cơ sở tiến hành thực hiện các điều kiện trên thực tế. Để tìm kiếm với các tác động có lợi nhất. Và hướng sử dụng hiệu quả trong mục đích và ý nghĩa tương lai.

Giống không qua khảo nghiệm thì không tính toán được các yếu tố cần thiết tác động. Không biết có phù hợp với điều kiện địa phương hay không. Như xét với đặc điểm đất, khí hậu,… của vùng. Do vậy không chắc chắn có kết quả tốt. Năng suất, chất lượng nông sản kém có thể mất mùa, thất thu. Cần tiến hành khảo nghiệm để lựa chọn giống phù hợp trước.

Mục đích

– Nhằm đánh giá khách quan, chính xác trên cơ sở các nghiên cứu thực tiễn. Công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh. Khi áp dụng với các điều kiện khác nhau trong quá trình khảo nghiệm. Là công việc tiến hành với nghiệp vụ nghiên cứu và phát triển giống cây trồng.

– Khảo nghiệm giống cây trồng phản ánh với kết luận tốt nhất có thể sử dụng. Để biết cây trồng có phù hợp với điều kiện ngoại cảnh cụ thể của từng vùng hay không. Hợp với các điều kiện thực tế hay cần thiết tiến hành các điều chỉnh như thế nào. Đồng thời cung cấp những thông tin về yêu cầu kĩ thuật canh tác. Trong các nghiên cứu và kết luận của công việc. Và hướng sử dụng những giống mới.

– Vì thế khảo nghiệm giống cây trồng mang đến:

+ Để cây trồng cho năng suất cao.

+ Phẩm chất tốt.

+ Sử dụng khai thác tối đa hiệu quả của giống.

Ý nghĩa

Tiếp nhận các thông tin cần thiết đối với kỹ thuật. Là yêu cầu trong đảm bảo thể hiện cho chất lượng và năng suất.

Giống mới phải phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương. Nhờ đó mà thấy được các đặc sản gắn với tính chất vùng miền. Bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng điều kiện ở địa phương mang đến thuận lợi. Và người dân chưa biết về đặc tính giống, yêu cầu kỹ thuật. Không có được cách thức triển khai trồng hiệu quả. Hay các kinh nghiệm để ứng dụng điều chỉnh trên thực tế. Chưa canh tác nên chưa có biện pháp tác động hợp lý.

Thực hiện khảo nghiệm thông qua các thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm so sánh giống

So sánh được thực hiện với nhiều giống khác nhau. Quan tâm đến giống mới đang đưa vào khảo nghiệm với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà. Nhằm xác định các ưu việt, các lợi ích và tiềm năng khai thác được.

So sánh toàn diện về các chỉ tiêu. Đảm bảo mang đến các quyết định nơi trồng. Hay điều chỉnh được với một số chỉ tiêu trong trồng cây. Xét với:

– Sinh trưởng. Đó là các khả năng sinh trưởng và phát triển. Gắn với các giai đoạn khác nhau trong vòng đời. Càng quan tâm hơn đến hiệu quả hoạt động lớn lên dưới các tác động khác nhau. So với cùng các điều kiện, giống cũ và mới sinh trưởng như thế nào.

– Năng suất. Được hiểu với giá trị sản phẩm khai thác được công dụng và lợi ích. Cũng là kết quả được quan tâm đối với các giống khác nhau.

– Chất lượng nông sản. Phục vụ và đáp ứng cho các đòi hỏi ngày càng cao của con người. Xác định với yếu tố ngon, bổ và giá trị thẩm mỹ cao. Từ đo so sánh để thấy được các lợi ích tìm thấy ở các giống khác nhau.

– Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh. Bởi phải chịu tác động từ thiên nhiên, thời tiết. Một số giống chịu tác động rất nghiêm trọng. Từ đó mang đến ý nghĩa sử dụng.

– Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

Mục đích: Tiến hành khảo nghiệm nhiều lần với các thí nghiệm. Trong đó, sử dụng các tính chất tác động kỹ thuật khác nhau. Và phản ánh đối với các sản phẩm nông sản tìm kiếm được. Thực hiện các kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật gieo trồng. Cũng như đảm bảo các nhu cầu đối với nhóm kỹ thuật được chọn lọc là tốt nhất.

Phạm vi: Mạng lưới khảo nghiệm giống cây trồng Quốc gia. Xác định với tất cả các nhu cầu khảo nghiệm để ứn dụng vào ngành nông nghiệp. Từ đó tìm kiếm các lợi ích và phát triển cao đối với nền nông nghiệp.

Ý nghĩa: xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng hợp lý. Gắn với các giống cây trồng mới khác nhau. Cũng như với điều kiện khách quan của các vùng.

– Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Quảng cáo mang đến các thông tin để tiếp cận sản phẩm. Và các chú ý có thể được thực hiện trong nội dung, hình thức quảng cáo. Và mang đến các hiệu quả đảm bảo trong ứng dụng. Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà. Cũng như mang đến các khai thác hiệu quả. Hoạt động quảng cáo cũng giúp đảm bảo thông tin tiếp cận đến người dân. Để có được kiến thức, lựa chọn sử dụng các giống trong nhu cầu.

Xem thêm: Doanh nghiệp thu mua cây cảnh của người dân cần có chứng từ gì?

2. Khảo nghiệm giống cây trồng tiếng Anh là gì?

Khảo nghiệm giống cây trồng tiếng Anh là Plant selection testing.

Xem thêm: Bồi thường cây trồng lâu năm khi nhà nước thu hồi đất

3. Nội dung thực hiện khảo nghiệm giống cây trồng:

Các nội dung được quy định trong Điều 18 của Luật này. Điều 18. Nội dung khảo nghiệm giống cây trồng. Trong đó bao gồm:

– Khảo nghiệm các tính chất gắn với cây trồng. Trên các khía cạnh: Tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng. Từ đó mang đến các nhu cầu chung được đảm bảo trong nhu cầu trồng. Cùng với đó là các đặc điểm cần quan tâm. Bên cạnh các yếu tố giống nhau có thể tác động trên các giống. Cần quan tâm và điều chỉnh với sự khác biệt sao cho phù hợp. Để từ có có thể trồng cây hiệu quả trên nền tảng sinh trưởng và phát triển tốt. Cũng như mang đến các giá trị về lợi ích cao.

– Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng. Các giá trị này đảm bảo với các vùng khác nhau. Từ đó mang đến hiệu quả với các tính chất đất và điều kiện nhất định. Qua canh tác cho ra các nhu cầu trong mùa vụ, hay các tính chất cần thiết. Và mang đến giá trị nhu cầu sử dụng, kinh doanh hiệu quả.

Bao gồm:

+ Khảo nghiệm có kiểm soát;

+ Khảo nghiệm diện hẹp trên đồng ruộng;

+ Khảo nghiệm diện rộng trên đồng ruộng.

Xem thêm: Hành vi tự ý chặt cây, phá hoại cây trồng trên đất của người khác

4. Yêu cầu chung về khảo nghiệm giống cây trồng:

Theo quy định tại Điều 19 Luật trồng trọt năm 2018 (có hiệu lực ngày 01/01/2020). Thì Yêu cầu chung về khảo nghiệm giống cây trồng như sau:

Chỉ được tiến hành tại một địa điểm cố định đối với:

Khảo nghiệm giống cây trồng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật này chỉ được tiến hành tại 01 địa điểm cố định. Đó là:

– Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.

– Khảo nghiệm có kiểm soát.

Thực hiện khảo nghiệm theo từng vùng đối với:

Khảo nghiệm giống cây trồng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này được thực hiện theo từng vùng.

– Khảo nghiệm diện hẹp trên đồng ruộng.

– Khảo nghiệm diện rộng trên đồng ruộng.

Giống cây trồng khảo nghiệm ở vùng nào thì được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng ở vùng đó. Với các hoạt động khảo nghiệm mang đến ý nghĩa trong đảm bảo các điều kiện của từng vùng. Và việc áp dụng mang đến chất lượng, sản lượng được đảm bảo bằng khí hậu, đất đai hay hệ thống canh tác của vùng đó. Các mục đích tiếp cận đối với giá trị cây trồng trong thực tế mới mang lại đảm bảo như kết quả khảo nghiệm.

Các yêu cầu chung khác:

– Phương pháp khảo nghiệm và phân vùng khảo nghiệm giống cây trồng được quy định tại tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm đối với loài cây trồng khảo nghiệm. Đảm bảo trong cách thức chuyên môn được tiến hành. Cũng như mang đến các tiêu chuẩn và quy định chung được áp dụng đối với các hoạt động tổ chức khảo nghiệm cho các giống khác nhau.

– Vườn cây của giống cây trồng lâu năm do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận lưu hành thiết lập phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp khảo nghiệm giống cây trồng được sử dụng để đánh giá các chỉ tiêu cần thiết.

– Khảo nghiệm diện hẹp và khảo nghiệm diện rộng được tiến hành đồng thời. Đánh giá với từng quy mô và các hiệu quả trung bình được thể hiện.

– Phương pháp giải trình tự gen được sử dụng thay thế phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt để kiểm tra tính đúng giống. Việc giải trình tự gen theo sinh học mang đến các đặc tính phản ánh trên đặc điểm. Từ đó mang đến các khác biệt đối với cấu trúc. Cũng tạo ra trên thực tế các phản ánh cho đặc điểm đó. Cùng một giống sẽ được thể hiện với trình tự gen với trật tự như nhau.

– Trước khi khảo nghiệm giống cây trồng biến đổi gen. Phải thực hiện đánh giá rủi ro theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.

You might also like