Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 7 trang 46 – Tập 2

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Lời giải hay lớp 7

Toán 7 Bài tập cuối chương VII giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, biết cách giải toàn bộ các bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 46 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với lời giải chi tiết bài tập Toán 7 này, còn giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập trong Chương 7 – Biểu thức đại số và đa thức một biến, cũng như rèn luyện kỹ năng giải môn Toán thật tốt. Nhờ đó, sẽ đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Obtain.vn:

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 46 tập 2

Bài 7.42

Một hãng taxi quy định giá cước như sau: 0,5 km đầu tiên giá 8 000 đồng; tiếp theo cứ mỗi kilomet giá 11 000 đồng. Giả sử một người thuê xe đi x (km)

a) Chứng tỏ rằng biểu thức biểu thị số tiền mà người đó phải trả là một đa thức. Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức đó.

b) Giá trị của đa thức tại x = 9 nói lên điều gì?

a) 0,5 km, người đó phải trả: 8 000 (đồng)

Quãng đường còn lại người đó phải đi là: x – 0,5 (km)

Trong x – 0,5 km đó, người đó phải trả: (x – 0,5). 11 000 ( đồng)

Đa thức biểu thị số tiền mà người đó phải trả là:

T(x) = 8 000 + (x – 0,5). 11 000

= 8 000 + x . 11 000 – 0,5 . 11 000

= 8 000 + 11 000 . x – 5 500

= 11 000 .x + 2 500

Bậc của đa thức là: 1

Hệ số cao nhất: 11 000

Hệ số tự do: 2 500

b) Thay x = 9 vào đa thức T(x), ta được:

T(9) = 11 000 . 9 + 2 500 = 101 500

Giá trị này nói lên số tiền mà người đó phải trả khi đi 9 km là 101 500 đồng

Bài 7.43

Cho đa thức bậc hai F(x) = ax 2 + bx + c, trong đó, a, b và c là những số với a ≠ 0

a) Cho biết a + b + c = 0. Giải thích tại sao x = 1 là một nghiệm của F(x)

b) Áp dụng, hãy tìm một nghiệm của đa thức bậc hai 2×2 – 5x + 3

a) Thay x = 1 vào đa thức F(x), ta có:

F(1) = a.12 + b.1 + c = a+ b + c

Mà a + b + c = 0

Do đó, F(1) = 0. Như vậy x = 1 là một nghiệm của F(x)

b) Ta có: Đa thức 2×2 – 5x + Three có a = 2 ; b = -5; c = Three nên a + b + c = 2 + (-5) + 3 = 0

Do đó, đa thức có 1 nghiệm là x = 1

Bài 7.44

Cho đa thức A = x4 + x3 – 2x – 2

a) Tìm đa thức B sao cho A + B = x3 + 3x + 1

b) Tìm đa thức C sao cho A – C = x5

c) Tìm đa thức D biết rằng D = (2×3 – 3) . A

d) Tìm đa thức P sao cho A = (x+1) . P

e) Có hay không một đa thức Q sao cho A = (x2 + 1) . Q?

a) Ta có:

B = (A + B) – A

= (x3 + 3x + 1) – (x4 + x3 – 2x – 2)

= x3 + 3x + 1 – x4 – x3 + 2x + 2

= – x4 + (x3 – x3) + (3x + 2x) + (1 + 2)

= – x4 + 5x + 3

b) C = (A – C) – A

= x5 – (x4 + x3 – 2x – 2)

= x5 – x4 – x3 + 2x + 2)

c) D = (2×3 – 3) . A

= (2×3 – 3) . (x4 + x3 – 2x – 2)

= 2×3 . (x4 + x3 – 2x – 2) + (-3) .(x4 + x3 – 2x – 2)

= 2×3 . x4 + 2×3 . x3 + 2×3 . (-2x) + 2×3 . (-2) + (-3). x4 + (-3) . x3 + (-3). (-2x) + (-3). (-2)

= 2×7 + 2×6 – 4×4 – 4×3 – 3×4 – 3×3 + 6x + 6

= 2×7 + 2×6 + (-4×4 – 3×4) + (-4×3 – 3×3) + 6x + 6

= 2×7 + 2×6 – 7×4 – 7×3 + 6x + 6

d) P = A : (x+1) = (x4 + x3 – 2x – 2) : (x + 1)

Vậy P = x3 – 2

e) Q = A : (x2 + 1)

Nếu A chia cho đa thức x2 + 1 không dư thì có một đa thức Q thỏa mãn

Ta thực hiện phép chia (x4 + x3 – 2x – 2) : (x2 + 1)

Bài 6.44

Do phép chia có dư nên không tồn tại đa thức Q thỏa mãn.

Bài 7.45

Cho đa thức P(x). Giải thích tại sao nếu có đa thức Q(x) sao cho P(x) = (x – 3) . Q(x) (tức là P(x) chia hết cho x – 3) thì x = Three là một nghiệm của P(x)

Vì tại x = Three thì P(x) = (3 – 3) . Q(x) = 0. Q(x) = Zero nên x = Three là một nghiệm của đa thức P(x)

Bài 7.46

Hai bạn Tròn và Vuông tranh luận với nhau như sau:

Bài 6.46

Hãy cho biết ý kiến của em và nêu một ví dụ minh họa.

Gợi ý đáp án:

Tròn đúng, Vuông sai vì tổng của các đa thức là một đa thức có bậc không lớn hơn bậc của các đa thức thành phần

Đa thức M(x) = x3 + 1 có thể viết được thành tổng của hai đa thức bậc four có hệ số cao nhất là 2 số đối nhau.

Ví dụ:

x3 + 1 = (x4 + 1) + (-x4 + x3)

You might also like