Tất tần tật về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Mệnh đề quan hệ rút gọn

Bạn đã nắm chắc kiến thức về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, vậy còn mệnh đề quan hệ rút gọn thì sao? Bài viết dưới đây của Step Up sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức về mệnh đề quan hệ rút gọn cùng ví dụ và bài tập đầy đủ. Cùng xem nhé!

1. Khái niệm về mệnh đề quan hệ rút gọn

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ, được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

Trong một số trường hợp, ta có thể lược bỏ các đại từ quan hệ, tạo nên các mệnh đề quan hệ rút gọn.

Có thể hiểu rằng, mệnh đề quan hệ rút gọn là các mệnh đề quan hệ không có đại từ quan hệ, ngoài ra cũng cần biến đổi động từ.

Ví dụ:

 • The woman who sits over there may be my girlfriend. = The woman sitting over there may be my girlfriend.Cô gái đang ngồi đằng kia là bạn gái của tôi.
 • The flowers which have been watered by me appear brisker. = The flowers watered by me appear brisker. Những bông hoa mà được tớ tưới nước trông có vẻ tươi hơn.

menh de quan he rut gon

2. Các cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Tùy vào từng câu mà chúng ta sẽ có cách rút gọn mệnh đề quan hệ. Rất đơn giản thôi, hãy xem phần sau đây cùng Step Up nhé.

2.1. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ing

Khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động, chúng ta có thể bỏ đại từ quan hệ, bỏ V to be (nếu có), và chuyển động từ thành V-ing.

Ví dụ:

 • The person who teaches Math is Mr. John.= The person instructing Math is Mr. John. Người đàn ông mà dạy toán là ông John đó.
 • The cat which is mendacity on the bottom is cute.= The cat mendacity on the bottom is cute. Chú mèo nằm trên đất thật đáng yêu.

Nếu sau khi lược bỏ, động từ chính ta có dạng “having”, ta có thể đổi having thành with và not having thành with out.

Ví dụ:

 • College students who’ve excessive marks will obtain scholarships from faculty. = College students having excessive marks will obtain scholarships from faculty.= College students with excessive marks will obtain scholarships from faculty.Học sinh với số điểm cao sẽ được nhận học bổng từ nhà trường.
 • Folks who don’t have their passport can not journey overseas. = Folks not having their passport can not journey overseas.= Folks with out their passport can not journey overseas. Những người không có hộ chiếu không thể đi ra nước ngoài.

2.2. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ed

Tiếp theo, trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ ở dạng bị động (chủ ngữ/tân ngữ bị thực hiện hành động nào), ta lược bỏ đại từ quan hệ, lược bỏ V to be và giữ nguyên động từ chính dạng Phân từ II (PII)

Ví dụ:

 • The lady who was interviewed final week acquired the job. = The lady interviewed final week acquired the job. Người phụ nữ mà được phỏng vấn tuần trước đã được nhận.
 • Hermes will burn all the garments that weren’t purchased. = Hermes will burn all the garments not purchased.Hermes sẽ đốt tất cả quần áo không được mua.

menh de quan he rut gon

2.3. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng To + Verb

Trong câu chứa mệnh đề quan hệ, khi đứng trước danh từ được bổ nghĩa có những từ chỉ số thứ tự (the primary, the second,…) hoặc so sánh nhất, hoặc các từ như: the one, the final,… ta bỏ đại từ quan hệ, chuyển động từ thành dạng to V.

Ví dụ:

 • She is the final one that left house. = She is the final particular person to depart house.Cô ấy là người cuối cùng rời khỏi nhà.
 • You’re the first one that love me.= You’re the first particular person to like me. Cậu là người đầu tiên yêu tôi.

Khi động từ chính trong câu là have, hoặc câu bắt đầu bằng there…, right here…. ta cũng dùng mệnh đề quan hệ rút gọn với to V.

Ví dụ:

 • We’ve many video games that we are able to play.= We’ve many video games to play.Chúng ta có rất nhiều trò chơi để chơi.
 • There are two muffins that are made right now.= There are two muffins to be made right now. Có hai chiếc bánh được làm vào ngày hôm nay.
 • Right here is my cellphone quantity which you’ll be able to name.= Right here is my cellphone quantity so that you can name. Đây là số của tôi để bạn gọi nè.

menh de quan he rut gon

Một số lưu ý khi dùng mệnh đề rút gọn to V:

1. Nếu chủ ngữ hai mệnh đề khác nhau, ta thêm cụm for any individual trước to V.

 • Do you have got some books that youngsters can learn? = Do you have got some books for kids to learn? Bạn có cuốn sách nào cho trẻ em đọc không?

2. Khi chủ ngữ là đại từ có nghĩa chung chung như we, you, everybody…. thì có thể không cần ghi ra

 • Working in a global firm is a superb factor that we should always take into consideration.= Working in a global firm is a superb factor to consider. Làm việc trong một công ty đa quốc gia là một điều hay ho để suy nghĩ đó.

3. Nếu trước đại từ quan hệ có giới từ (on which, with who,…), ta phải để giới từ xuống cuối câu.

 • There’s a desk on which we are able to put our baggage.= There’s a desk to place our baggage on. Có một chiếc bàn để chúng ta để túi lên.

2.4. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cụm danh từ

Khi mệnh đề quan hệ có dạng: which/who + be + danh từ/cụm danh từ, ta có thể bỏ cả which và be.

Ví dụ:

 • We visited Hanoi, which is the capital of Vietnam = We visited Hanoi, the capital of Vietnam. Chúng tôi đã tới thăm Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.
 • Son Tung, who’s my favourite singer, will launch a brand new music this month.= Son Tung, my favourite singer, will launch a brand new music this month.Sơn Tùng, ca sĩ yêu thích của tôi, sẽ ra bài hát mới vào tháng ngày.

2.5. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng tính từ/cụm tính từ

Tương tự như ở trên, để miêu tả về một người/vật, ta có thể bỏ which + be (chỉ để lại tính từ).

Ví dụ:

 • Mrs Lien, who is actually previous and weak, hardly ever goes out.= Mrs Lien, actually previous and weak, hardly ever goes out.Bà Liên, đã rất già và yếu, hiếm khi ra ngoài lắm.
 • The princess, who seems to be lovely and chic within the lengthy costume, involves me. = The princess, lovely and chic within the lengthy costume, involves me. Nàng công chúa, xinh đẹp và tao nhã trong chiếc váy dài, đi tới chỗ tôi.

menh de quan he rut gon

3. Lưu ý về các cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Với những kiến thức trên về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh, bạn có thể giúp câu văn mạch lạc và ngắn gọn hơn đó.

Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý một số điều sau:

 • Xác định động từ là chủ động hay bị động, tránh rút gọn nhầm dạng V-ing và V-ed.
 • Nếu trong câu là động từ have/not have, có thể đổi sang with/with out.
 • Với động từ chủ động, nếu sau khi rút gọn mà động từ trở thành being thì chúng ta có thể lược bỏ being luôn (đây cũng là dạng rút gọn bằng danh từ/tính từ)

Ví dụ:

 • The person who’s in command of this venture is my boss. = The person being in command of this venture is my boss.= The person in command of this venture is my bossNgười đàn ông chịu trách nhiệm dự án này là sếp tôi.
 • My spouse, who’s a well-known mannequin, was once an accountant. = My spouse, being a well-known mannequin, was once an accountant. = My spouse, a well-known mannequin, was once an accountant. Vợ tôi, một người mẫu nổi tiếng, từng là một kế toán.

4. Bài tập về mệnh đề quan hệ rút gọn có đáp án

Sau đây chúng ta cùng luyện tập một chút về mệnh đề quan hệ nhé.

4.1. Bài 1

Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống:

 1. I like individuals ______ behave properly.
 2. The cookies ______ she purchased should not tasty.
 3. My father, ______ is an engineer, raises my household.
 4. I fall in love with Jane, ______ is the one youngster of Mr. Smith.
 5. Workers ______ have the inexperienced card can are available in.
 6. There’s an empty room in ______ you possibly can keep.

4.2. Bài 2

Chuyển những câu ở bài 1 thành dạng mệnh đề quan hệ rút gọn bằng cách điền vào chỗ trống:

 1. I like individuals ______ properly.
 2. The cookies ______ by her should not tasty.
 3. My father, ______, raises my household.
 4. I fall in love with Jane, ______ of Mr. Smith.
 5. Workers ______ the inexperienced card can are available in.
 6. There’s an empty room you possibly can ______.

4.3. Bài 3

Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

 1. The laptop computer ______ works higher. A. to repairB. repairedC. repairing
 2. The person ______ a blue shirt is our new trainer.A. to wearB. woreC. sporting
 3. Meet the officier ______ that room.A. to sit down B. satC. sitting
 4. Right here is the e book for you ______.A. to readB. readC. studying
 5. That may be a massive determination ______ about. A. to thinkB. thoughtC. considering

4.4. Bài 4

Tìm lỗi sai trong các câu sau:

 1. The costume shopping for by my mother is gorgeous.
 2. The woman performed soccer over there may be my sister.
 3. I wish to purchase issues making in Vietnam.
 4. I made these cup muffins for youths consuming.
 5. Folks have a VIP account can use this app free.

4.5. Bài 5

Chuyển những câu sau thành dạng mệnh đề quan hệ rút gọn:

 1. Would you like that shirt? It’s subsequent to you.
 2. The hair dryer stopped working. I’ve simply purchased it yesterday.
 3. My cats will get fats. They eat loads.
 4. Many college students get excessive marks. They’re taught by Mr. Hiep
 5. The person lifts up the heavy field. He’s sturdy and muscular.

App dọc

Đáp án

Bài 1:

1. who 2. which. Three who 4. who 5. who 6. which

Bài 2:

1. behaving 2. purchased 3. an engineer 4. the one youngster 5. with 6. in

Bài 3:

1. A 2. C 3. C 4. A 5. A

Bài 4:

 1. The costume shopping for -> purchased by my mother is gorgeous.
 2. The woman performed -> enjoying soccer over there may be my sister.
 3. I wish to purchase issues making -> made in Vietnam.
 4. I made these cup muffins for youths consuming -> to eat.
 5. Folks have -> with/having a VIP account can use this app free.

Bài 5:

 1. Would you like the shirt subsequent to you? (that đổi thành the)
 2. The hair dryer purchased yesterday stopped working.
 3. My cat, who eats loads, will get fats.
 4. Many college students taught by Mr. Hiep get excessive marks.
 5. The person, sturdy and muscular, lifts up the heavy field.

Bài viết trên đây đã đem đến cho bạn tất tần tật kiến thức về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh. Đây là một kiến thức dù dài nhưng không khó, các bạn hãy ghi nhớ nha!

Feedback

feedback

You might also like