Monome được dùng để điều chế polietilen là

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Monome được dùng để điều chế pe là

Câu hỏi: Monome được dùng để điều chế pôlôni là.

A. CHỈ2= CHỈ2.

B. CHỈ2= CH-CHỈ3.

C. CHỈ2= CH-CH = CHỈ2.

D. CHỌN.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. CHỈ CÓ2= CHỈ2.

Giải thích :

Monome được sử dụng để điều chế polyetylen là etylen.

CHỈ CÓ2= CHỈ2 → (-CHỈ2- CHỈ CÓ2-)N

Hãy cùng tìm hiểu thêm về Monomer và cách điều chế Polyme – Polyetylen.

1.Định nghĩa của Monomer

– Đơn phân được định nghĩa là khối cấu tạo của các phân tử phức tạp hơn, được gọi là polyme. Polyme được biết là bao gồm các đơn vị phân tử lặp lại và thường liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

– Từ monome có nguồn gốc từ mono- (một) và -mer (một phần). Đơn phân là những phân tử nhỏ có thể liên kết với nhau theo kiểu lặp lại, do đó tạo thành những phân tử phức tạp hơn được gọi là polyme.

Các monome tạo thành polyme thông qua việc hình thành các liên kết hóa học hoặc liên kết siêu phân tử thông qua một quá trình được gọi là quá trình trùng hợp.

– Đôi khi polyme cũng được tạo ra từ các nhóm đơn vị monome liên kết (lên đến vài chục monome) – được gọi là oligome. Để đủ điều kiện là một oligomer, các đặc tính của phân tử cần phải thay đổi đáng kể nếu một hoặc nhiều tiểu đơn vị được thêm vào hoặc loại bỏ. Ví dụ, Oligomers bao gồm collagen và parafin lỏng.

Một thuật ngữ liên quan khác là “protein đơn phân”. Nó được biết đến là một loại protein liên kết để tạo thành phức hợp đa protein. Các monome không chỉ là các khối cấu tạo của polyme, mà còn là các phân tử quan trọng theo đúng nghĩa của chúng. Trường hợp chúng không nhất thiết phải tạo thành polyme trừ khi các điều kiện là đúng.

Ví dụ về monome

Các monome bao gồm vinyl clorua (polyme hóa thành polyvinyl clorua hoặc PVC), glucose (polyme hóa tinh bột, xenlulo, laminarin hoặc glucan) và axit amin (polyme hóa thành peptit, polypeptit hoặc protein).

Glucose được biết đến là monome tự nhiên phong phú nhất. Glucose trùng hợp bằng cách tạo liên kết glycosidic.

Chức năng của monome

– Một monome có thể được liên kết với ít nhất hai phân tử monome khác. Tính chất hay đặc tính này được gọi là chức năng của monome và là thứ cho phép chúng trở thành đơn vị cấu trúc của đại phân tử.

Các monome có thể là nhị phân hoặc đa chức năng, tùy thuộc vào vị trí hoạt động hoặc phản ứng của monome; đây là những nguyên tử của phân tử có thể tham gia hình thành liên kết cộng hóa trị với nguyên tử của phân tử hoặc đơn chất khác.

2. Polime (polyme) là gì?

– Từ polyme xuất phát từ poly- (nhiều) và -mer (một phần). Polyme có thể là một đại phân tử tự nhiên hoặc tổng hợp bao gồm các đơn vị lặp lại của một phân tử nhỏ hơn (monome).

Polyme còn được biết đến như một loại phân tử lớn hơn nhiều được cấu tạo từ chất dẻo, cùng với nhiều vật liệu khác, chẳng hạn như xenlulo, hổ phách và cao su tự nhiên.

Các hợp chất có trọng lượng phân tử thấp hơn có thể được phân biệt bằng số lượng tiểu đơn vị mà chúng chứa. Các thuật ngữ như sau: dimer, trimer, tetramer, pentamer, hexamer, heptamer, octamer, nonamer, decamer, dodecamer, eicosamer đã phản ánh các phân tử chứa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 đơn vị monome.

3. Tìm hiểu về Polyethylene – PE

PE (Polyetylen) là một hợp chất hữu cơ (polyme) chỉ bao gồm nhiều nhóm etylen2- CHỈ CÓ2 liên kết với nhau bằng các hiđro. PE được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome etylen (C2H4)

– Công thức phân tử: (C2H4)N

– Công thức cấu tạo:

Monome được sử dụng để điều chế polyetylen là (Hình 2).

một. Tính chất vật lý:

– Polyetylen có màu trắng, hơi trong suốt, không dẫn điện và không dẫn nhiệt, không cho nước và khí xâm nhập.

– Tùy theo loại PE mà chúng có nhiệt độ thủy tinh hóa Tg -100 ° C và điểm nóng chảy Tm ≈ 120 ° C.

b. Tính chất hóa học:

– Polyetylen có tính chất hóa học là không phản ứng với các dung dịch axit, kiềm, thuốc tím và nước brom.

Ở nhiệt độ cao hơn 70oC PE hòa tan kém trong các dung môi như toluen, xylen, amilacetate, trichloroethylene và dầu thông. dầu khoáng… Ngay cả ở nhiệt độ cao, PE không thể hòa tan trong nước, trong rượu béo, axeton, ête etylic, glycerin và dầu thảo mộc.

c. Điều chế

– Người ta điều chế hạt nhựa PE bằng phản ứng trùng hợp CHỈ TIÊU etilen2= CHỈ2

Monome được sử dụng để điều chế polyetylen là (Hình 3).

c. Đăng kí

– Do những tính chất trên nên polyetylen được dùng để quấn dây điện, bọc hàng hóa, làm màng mỏng che mưa, chai lọ, sản xuất thiết bị trong ngành hóa chất.

– Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong cấp thoát nước, đường ống chịu nhiệt và hóa chất.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

You might also like