Tổng hợp những điều cần biết về muối axit | Hải Tiến

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Muối axit

Hoá học đang là một nỗi ám ảnh đối với bạn ư? Đừng lo, Giấy Hải Tiến sẽ biến nó trở nên dễ dàng hơn, và bài viết dưới đây chúng tớ sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Muối Axit và các loại muối axit thường gặp nhé.

Định nghĩa và công thức của muối axit

Muối axit là một loại muối mà trong gốc axit có hidro vẫn còn có thể phân li ra H+. Hóa trị của gốc axit này chính bằng số nguyên tử H đã được thay thế. Ví dụ một số muối có tính axit: NaHSO4, Na2HPO4,NaHCO3,,… Nếu anion gốc axit còn H2 có tính axit thì gốc này tiếp tục phân li ra ion H+ yếu. Ví dụ như: NaHCO­3 => Na+ + HCO3- / HCO3- => H+ + CO32-

Muối axit là một loại muối mà trong gốc axit có hidro vẫn còn có thể phân li ra H+.

Muối axit là một loại muối mà trong gốc axit có hidro vẫn còn có thể phân li ra H+.

Muối là một hợp chất hóa học, là tổ hợp bao gồm các ion của các cation và anion. Trong đó, ion cation là mang điện tích dương, ion anion mang điện tích âm. Công thức hóa học của muối có tính axit bao gồm 2 phần: Kim loại + gốc axit.

Muối axit có những tính chất hóa học gì?

Tính chất hóa học của muối axit hầu như có đầy đủ tính chất hóa học của muối và của axit. Loại muối này vừa có thể tác dụng được với axit mạnh hơn nó, vừa có thể tác dụng được với bazơ.

Muối axit có cả tính chất hóa học của muối và axit

Muối axit có cả tính chất hóa học của muối và axit

Ngoài ra, còn có một số loại đặc biệt như muối photphat, khi nó tác dụng với axit photphoric sẽ tạo ra muối photphat mới. Muối có tính axit sẽ làm hóa đỏ quỳ tím. Một số phương trình phản ứng phản ánh về tính chất hóa học của các loại muối này:

Axit muối phản ứng trung hòa

Phản ứng trung hòa thể hiện tính chất của một axit. Thực tế ra, các loại muối này có thể tham gia phản ứng trung hòa với bazơ và sẽ tạo ra hợp chất muối và nước.

Phương trình phản ứng : NaHCO3 + NaOH => Na2CO3 + H2O. Chú ý khi muối axit cho vào môi trường kiềm, sẽ tạo thành muối trung hòa tương ứng với axit ban đầu do bị trung hòa ngay lập tức.

Axit muối phản ứng với muối

Phản ứng này đã thể hiện tính chất của một loại muối. Khi muối axit tác dụng với một muối khác tạo ra muối mới và nó là muối của axit mạnh. Kết quả của phản ứng phải có một chất ít tan, không bền và một chất bay hơi. Bên cạnh đó phản ứng này có thể tạo thành một chất axit mới mà gốc axit ít phân li (axit yếu). thay vì một chất dễ bay hơi.

Axit muối tác dụng với muối tạo ra một ít chất tan không bền

Axit muối tác dụng với muối tạo ra một ít chất tan không bền

Ví dụ phương trình phản ứng : NaHSO4 + Na2CO3 => Na2SO4 + NaHCO3

Trong ví dụ là hợp chất NaHCO3 có gốc axit HCO3 phân li yếu trong dung dịch, nếu như Na2CO3 dư. Muối NaHSO4 hết, Na2CO3 vẫn dư chỉ có 1 nguyên tử kim loại trong muối của axit yếu ban đầu Na2CO3 bị thay thế, C thành S.

Phản ứng giữa 2 muối axit

Khi xảy ra phản ứng giữa 2 muối có tính axit với nhau, muối axit có axit mạnh sẽ đóng vai trò axit, chất còn lại đóng vai trò muối. Ví dụ phương trình phản ứng : NaHSO4 + NaHCO­3 => Na2SO4 + H2O + CO2

Muối có axit mạnh sẽ đóng vai trò axit

Muối có axit mạnh sẽ đóng vai trò axit

Tại phản ứng này NaHSO4 đóng vai trò là axit, NaHCO­Three là muối của axit yếu. Sản phẩm tạo ra sẽ là muối của axit mạnh và axit yếu cacbonic (không bền, bị phân hủy thành CO2).

Phản ứng muối axit với axit:

Muối axit tác dụng với axit tương ứng thì kết quả có thể cho ra sản phẩm là muối có tính axit với nhiều H axit trong phân tử hơn. Ví dụ phương trình phản ứng : Na2HPO4 + H3PO4 => 2NaH2PO4

Muối axit của axit yếu tác dụng với axit mạnh hơn cho ra một muối mới và axit mới yếu hơn, và có chất kết tủa, ít phân li, dễ bay hơi. Lúc này muối có tính axit đóng vai trò là một muối.

Phản ứng nhiệt phân với muối axit:

Phản ứng này chỉ cần đun nóng dung dịch muối bicacbonat và kết quả có thể sinh ra muối cacbonat trung hòa. Ví dụ phương trình phản ứng: Ca(HCO3)2 => CaCO3 + CO2 + H2O

Một số muối axit thường hay gặp

Muối có tính axit rất thông dụng trong hóa học và thường xuyên được sử dụng trong giảng dạy. Các loại muối axit thường gặp:

  • NA2SO4- muối Sunfat: Cho muối axit này Phân li hoàn toàn trong nước tạo H+ và SO42- và cation kim loại, có tính chất gần giống với H2SO4 loãng.

  • NAHCO3- Muối hidrocacbonat: Cho muối này phân li ra HCO3- (ion này lưỡng tính), dễ bị nhiệt phân tạo thành muối trung hòa.

NAHCO3- Muối hidrocacbonat

NAHCO3- Muối hidrocacbonat

  • Ba loại muối photphat đó là: PO43-, HPO42-, H2PO4-. Tính chất hóa học của Three loại giống nhau.

Cách điều chế muối axit:

Có rất nhiều cách để điều chế muối axit. Dưới đây là một số cách điều chế phổ biến:

  • Cho Axit hoặc oxit axit tác dụng với bazơ tương ứng ở tỉ lệ phù hợp: Ca(OH)2 + 2CO2 -> Ca(HCO3)2 hoặc NaOH + H3PO4 -> NaH2PO4 + H20

  • Cho muối tác dụng với axit tương ứng của nó: CaCO3 + CO2 + H20 -> Ca(HCO3)2 hoặc 2Na3PO4 + H3PO4 -> 3Na2HPO4

  • Cho muối tác dụng axit tạo ra axit mới và muối mới: NaHCO3 + H2SO4 -> NaHSO4 + H2O + CO2

  • Cho muối axit tác dụng với bazơ của kim loại trong muối sẽ tạo ra muối axit mới NaH2PO4 + NaOH -> Na2HPO4 + H20

  • Điều chế từ 2 loại muối: NaHSO4 + Ba(HCO3)2 -> BaSO4 + NaHCO3 + H20 + CO2

Bài viết trên đây, Giấy Hải Tiến đã cũng cung cấp thêm kiến thức về muối axit cho các bạn. Hy vọng sẽ giúp các bạn học môn Hóa học dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công.

You might also like