Sách giáo khoa Hóa học 10 – THI247.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Sách hóa 10

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Hóa học 10 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Hóa học 10.

Mục lục Sách giáo khoa Hóa học 10: Chương 1 – NGUYÊN TỬ. Bài 1 Thành phần nguyên tử. Bài 2 Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hoá học – Đồng vị. Tư liệu Ứng dụng của đồng vị phóng xạ và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Bài Three Luyện tập: Thành phần nguyên tử. Bài Four Cấu tạo vỏ nguyên tử. Bài đọc thêm Khái niệm về obitan nguyên tử. Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử. Bài 6 Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử. Chương 2 – BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. Bài 7 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Tư liệu: Đôi nét về Đi-mi-tri I-va-nô-vích Males-đê-lê-ép và định luật tuần hoàn – Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Bài eight Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học. Bài 9 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn. Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Bài 11 Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học. Chương 3 – LIÊN KẾT HOÁ HỌC. Bài 12 Liên kết ion – Tinh thể ion. Bài 13 Liên kết cộng hoá trị. Bài đọc thêm: 1. Sự xen phủ các obitan nguyên tử. Sự lai hoá các obitan nguyên tử. 2. Sự tạo thành phân tử H2O, NH3 (có cấu tạo góc). Bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử. Tư liệu Tinh thể phân tử của nước đá. Bài 15 Hoá trị và số oxi hoá. Bài 16 Luyện tập: Liên kết hoá học. Chương 4 – PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ. Bài 17 Phản ứng oxi hoá – khử. Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ. Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá – khử. Bài đọc thêm Mưa axit. Bài 20 Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá – khử. Chương 5 – NHÓM HALOGEN. Bài 21 Khái quát về nhóm halogen. Bài 22 Clo. Bài 23 Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua Tư liệu: Vai trò quan trọng của axit clohiđric. Bài 24 Sơ lược về hợp chất có oxi của clo. Bài 25 Flo – Brom – Iot. Tư liệu: Hợp chất CFC. Bài đọc thêm Flo và iot. Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen. Bài 27 Bài thực hành số 2. Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo. Bài 28 Bài thực hành số 3. Tính chất hoá học của brom và iot. Bài đọc thêm Ô nhiễm đất do phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật. Chương 6 – OXI – LƯU HUỲNH. Bài 29 Oxi – Ozon. Bài đọc thêm Sự suy giảm tầng ozon. Bài 30 Lưu huỳnh. Bài 31 Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh. Bài 32 Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit. Bài 33 Axit sunfuric – Muối sunfat. Bài 34 Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh. Bài 35 Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh. Chương 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC. Bài 36 Tốc độ phản ứng hoá học. Tư liệu Chất xúc tác males (enzim). Bài 37 Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hoá học. Bài 38 Cân bằng hoá học. Tư liệu Một phương pháp sản xuất hiđro trong công nghiệp. Bài đọc thêm Hằng số cân bằng. Bài 39 Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học. Mục lục. Mục lục tra cứu.

[ads]

TẢI XUỐNG PDF

You might also like