Soạn văn 8, soạn bài lớp 8 tập 1, tập 2 chi tiết, dễ hiểu – VnDoc.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Soạn văn 8 tập 2

Soạn văn Eight tập 1

 • Soạn văn Eight bài Tôi đi học
 • Soạn văn Eight bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
 • Soạn văn Eight bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
 • Soạn văn Eight bài Trong lòng mẹ
 • Soạn văn Eight bài Trường từ vựng
 • Soạn văn Eight bài Bố cục của văn bản
 • Soạn văn Eight bài Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
 • Soạn văn Eight bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản
 • Soạn văn Eight bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự
 • Soạn văn Eight bài Lão Hạc
 • Soạn văn Eight bài Từ tượng hình, từ tượng thanh
 • Soạn văn Eight bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản
 • Soạn văn Eight bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 • Soạn văn Eight bài Tóm tắt văn bản tự sự
 • Soạn văn Eight bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
 • Soạn văn Eight bài Cô bé bán diêm
 • Soạn văn Eight bài Trợ từ, thán từ
 • Soạn văn Eight bài Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
 • Soạn văn Eight bài Đánh nhau với cối xay gió
 • Soạn văn Eight bài Tình thái từ
 • Soạn văn Eight bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 • Soạn văn Eight bài Chiếc lá cuối cùng
 • Soạn văn Eight bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
 • Soạn văn Eight bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 • Soạn văn Eight bài Hai cây phong
 • Soạn văn Eight bài Nói quá
 • Soạn văn Eight bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (ngắn gọn)
 • Soạn văn Eight bài Ôn tập truyện kí Việt Nam
 • Soạn văn Eight bài Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
 • Soạn văn Eight bài Nói giảm nói tránh
 • Soạn văn Eight bài Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
 • Soạn văn Eight bài Câu ghép
 • Soạn văn Eight bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
 • Soạn văn Eight bài Ôn dịch, thuốc lá
 • Soạn văn Eight bài Câu ghép (tiếp theo)
 • Soạn văn Eight bài Phương pháp thuyết minh
 • Soạn văn Eight bài Bài toán dân số
 • Soạn văn Eight bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
 • Soạn văn Eight bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài làm văn thuyết minh
 • Soạn văn Eight bài Chương trình địa phương (phần văn)
 • Soạn văn Eight bài Dấu ngoặc kép
 • Soạn văn Eight bài Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng
 • Soạn văn Eight bài Viết bài tập làm văn số 3: Văn thuyết minh (ngắn gọn)
 • Soạn văn Eight bài Vào nhà ngục Quảng Đông Cảm Tác
 • Soạn văn Eight bài Đập đá ở Côn Lôn
 • Soạn văn Eight bài Ôn luyện về dấu câu
 • Soạn văn Eight bài Thuyết minh về một thể loại văn học
 • Soạn văn Eight bài Muốn làm thằng Cuội
 • Soạn Văn Eight bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
 • Soạn văn Eight bài Hai chữ nước nhà
 • Soạn văn Eight bài Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Soạn văn Eight tập 2

 • Soạn Văn Eight bài Nhớ rừng
 • Soạn Văn Eight bài Ông đồ
 • Soạn Văn Eight bài Câu nghi vấn
 • Soạn Văn Eight bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
 • Soạn Văn Eight bài Quê hương (Tế Hanh)
 • Soạn Văn Eight bài Khi con tu hú (Tố Hữu)
 • Soạn Văn Eight bài Câu nghi vấn (tiếp theo)
 • Soạn Văn Eight bài Thuyết minh về một phương pháp cách làm
 • Soạn Văn Eight bài Tức cảnh Pắc Bó
 • Soạn Văn Eight bài Câu cầu khiến
 • Soạn Văn Eight bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
 • Soạn Văn Eight bài Ôn tập về văn bản thuyết minh
 • Soạn Văn Eight bài Ngắm trăng (Hồ Chí Minh)
 • Soạn Văn Eight bài Đi đường (Tẩu lộ – Hồ Chí Minh)
 • Soạn Văn Eight bài Câu cảm thán
 • Soạn Văn Eight bài Câu trần thuật
 • Soạn Văn Eight bài Thiên đô chiếu (Lí Công Uẩn)
 • Soạn Văn Eight bài Câu phủ định
 • Soạn Văn Eight bài Chương trình địa phương (phần văn)
 • Soạn Văn Eight bài Hịch tướng sĩ
 • Soạn Văn Eight bài Hành động nói
 • Soạn Văn Eight bài Nước Đại Việt ta
 • Soạn Văn Eight bài Hành động nói (tiếp theo)
 • Soạn Văn Eight bài Ôn tập về luận điểm
 • Soạn Văn Eight bài Bàn về phép học
 • Soạn Văn Eight bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm
 • Soạn Văn Eight bài Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
 • Soạn Văn Eight bài Thuế máu
 • Soạn Văn Eight bài Hội thoại
 • Soạn Văn Eight bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
 • Soạn Văn Eight bài Đi bộ ngao du
 • Soạn Văn Eight bài Hội thoại (tiếp theo)
 • Soạn Văn Eight bài Luyện tập: Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
 • Soạn Văn Eight bài Lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Soạn Văn Eight bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn bản nghị luận
 • Soạn Văn Eight bài Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục
 • Soạn Văn Eight bài Luyện tập: Lựa chọn trật tự từ trong câu
 • Soạn Văn Eight bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
 • Soạn Văn Eight bài Chương trình địa phương (phần văn)
 • Soạn Văn Eight bài Chữa lỗi diễn đạt
 • Soạn Văn Eight bài Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận
 • Soạn Văn Eight bài Tổng kết phần văn
 • Soạn Văn Eight bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt
 • Soạn Văn Eight bài Văn bản tường trình
 • Soạn Văn Eight bài Luyện tập về văn bản tường trình
 • Soạn Văn Eight bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo)
 • Soạn Văn Eight bài Văn bản thông báo
 • Soạn Văn Eight bài Tổng kết phần văn (tiếp theo)
 • Soạn Văn Eight bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
 • Soạn Văn Eight bài Luyện tập làm văn bản thông báo
 • Soạn Văn Eight bài Ôn tập phần làm văn

Soạn bài trước khi đến lớp là việc làm quan trọng cần phải làm đối với mỗi bạn học sinh lớp Eight nói riêng và các lớp khác nói chung. Việc soạn bài cho từng tác phẩm sẽ yêu cầu các bạn phải tóm tắt tác phẩm cũng như trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn 8. Hiểu được điều này, VnDoc đã chọn lọc và đăng tải các bài soạn văn Eight ngắn gọn để các bạn tham khảo. Những bài soạn bài lớp 8 này được biên soạn kỹ lưỡng, chất lượng nhằm mang lại cho các bạn học sinh nguồn tài liệu hữu ích nhất.

Ngoài việc cung cấp các bài soạn văn lớp 8, soạn bài lớp Eight bản đầy đủ, ban biên tập VnDoc.com còn cung cấp các bài soạn văn Eight bản rút gọn để các bạn học sinh tham khảo ý tưởng. Việc này sẽ giúp các em học tốt môn Ngữ văn Eight hơn mà không cần tới Sách giải. Mục Soạn văn lớp Eight bao gồm các bài soạn văn Eight mẫu, đáp án vở bài tập ngữ văn Eight tập 1, đáp án vở bài tập ngữ văn Eight tập 2

You might also like