Remo Repair Outlook PST 3.0.0.30

Remo Repair Outlook PST là một phần mềm được thiết kế để sửa chữa tập tin PST của Microsoft Outlook khi bị hỏng hoặc bị lỗi. PST là một tập tin dữ liệu quan trọng trong Outlook, chứa tất cả các tin nhắn email, lịch trình, danh bạ và các thông tin khác liên quan đến tài khoản email của bạn.

Khi tập tin PST bị hỏng, bạn có thể gặp phải các vấn đề như không thể truy cập vào hộp thư đến, không thể mở các tập tin đính kèm hoặc mất hết dữ liệu trong tập tin PST. Remo Repair Outlook PST sử dụng các thuật toán mạnh mẽ để sửa chữa các lỗi phổ biến trong tập tin PST và khôi phục lại dữ liệu của bạn.

Remo Repair Outlook PST có thể xử lý các tập tin PST lớn, tối đa lên đến 80GB và hỗ trợ cho các phiên bản Outlook từ 2000 trở lên. Ngoài ra, nó cũng cung cấp cho người dùng một chế độ xem trước để xem trước dữ liệu được phục hồi trước khi lưu chúng.

Với Remo Repair Outlook PST, bạn có thể sửa chữa các tập tin PST bị hỏng một cách nhanh chóng và dễ dàng, và tránh mất dữ liệu quan trọng của mình.

DOWNLOAD

You might also like