Unit 3 lớp 11: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Tieng anh 11 unit 3

Unit 3: A Get together

A. Studying (Trang 32-33-34-35 SGK Tiếng Anh 11)

Earlier than you learn (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Take a look at the photographs and reply the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

1. What’s the relationship between the individuals within the footage? (Mối quan hệ giữa những người trong các hình là gì?)

=> The individuals in each footage belong to a household.

2. What are they celebrating? (Họ đang tổ chức tiệc mừng gì?)

=> The individuals in image 1 are celebrating a birthday and the individuals in image 2 are celebrating the 50th marriage ceremony anniversary.

Whilst you learn (Trong khi bạn đọc)

Learn the passages about birthdays and anniversaries after which do the duty that observe. (Đọc các đoạn văn về sinh nhật và lễ kỉ niệm và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

A. It’s Lisa’s birthday. She is seven years previous in the present day, and her household and associates are at her birthday celebration. On the desk is a birthday cake with seven candles, one for annually. Folks sing ‘Comfortable Birthday’ to Lisa:

Comfortable birthday to you!

Comfortable birthday to you!

Comfortable birthday, expensive Lisa!

Comfortable birthday to you!

Once they end singing, Lisa blows out the candles on the cake. Then everyone eats cake and ice cream. After that, Lisa opens her birthday playing cards and presents. Her household and associates give her toys and garments for her birthday.

In the US, individuals of all ages have fun birthdays. However when an grownup has a birthday, there usually are not a number of candles on the birthday cake. Many Individuals over the age of 30 do not like to speak about their age. Some individuals joke yearly. “I’m 29 years previous in the present day.’’ Maybe they don’t wish to be any older.

B. Rosa and Luis are having a celebration, too. However it’s not a bidrthday occasion. It’s an anniversary occasion. Fifty years in the past, Rosa and Luis obtained married. In the present day their household and associates are giving them a celebration. Everybody eats some cake and says “Comfortable Anniversary!” to Rosa and Luis. Folks additionally give playing cards and items to the anniversary couple.

Most married {couples} in the US have fun marriage ceremony anniversaries annually. Husbands and wives give flowers or items to one another. They typically have a quiet dinner at residence or at a restaurant. They often don’t have a giant occasion.

However the 25th and the 50th marriage ceremony anniversaries are particular. Folks name the 25th the “silver anniversary” and the 50th the “golden anniversary.” These anniversaries mark the milestones of a contented and lasting relationship between married {couples}. Rosa and Luis are completely happy to be collectively for his or her golden anniversary.

Hướng dẫn dịch:

A. Hôm nay là sinh nhật của Lisa. Cô bé lên bảy tuổi và gia đình và bạn bè của cô bé đều có mặt ở bữa tiệc mừng sinh nhật. Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật với bảy ngọn nến, mỗi ngọn nến cho một năm tuổi. Mọi người hát “Chúc mừng sinh nhật” tới Lisa.

Chúc mừng sinh nhật của bé!

Chúc mừng sinh nhật của bé!

Chúc mừng sinh nhật bé yêu Lisa!

Mừng sinh nhật của bé!

Sau khi mọi người hát xong, Lisa thổi nến trên bánh. Sau đó mọi người ăn bánh và kem. Sau khi ăn, Lisa mở thiệp và quà tặng. Gia đình và bạn bè tặng cô bé đồ chơi và quần áo để mừng sinh nhật cô.

Ở Mỹ, mọi người ở mọi lứa tuổi đều tổ chức sinh nhật. Nhưng khi một người lớn mừng sinh nhật thì không có nhiều nến trên bánh. Nhiều người Mỹ trên 30 tuổi không thích đề cập đến tuổi tác của họ. Vài người thường đùa nhau hàng năm, “Hôm nay tôi 29 tuổi”. Có lẽ họ không muốn già hơn.

B. Rosa và Luis cũng đang tổ chức tiệc, nhưng đó không phải là tiệc sinh nhật mà là tiệc kỷ niệm ngày cưới. Năm mươi năm trước, Rosa và Luis kết hôn. Hôm nay gia đình và bạn bè họ đang tổ chức cho họ bữa tiệc mừng. Mọi người ăn bánh và nói “Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới!” với Rosa và Luis. Người ta cũng tặng thiệp và quà cho cặp vợ chồng tổ chức kỷ niệm.

Hầu hết các đôi vợ chồng ở Mỹ tổ chức kỷ niệm ngày cưới hàng năm. Các ông chồng và các bà vợ tặng hoa và quà cho nhau. Họ thường dùng bữa ăn tối yên tĩnh ở nhà hay ở nhà hàng. Họ ít khi tổ chức tiệc lớn.

Nhưng kỷ niệm 25 hay 50 năm ngày cưới là một dịp đặc biệt. Kỷ niệm 25 năm ngày cưới được gọi là “kỷ niệm bạc” và 50 năm là “kỷ niệm vàng.” Những kỷ niệm đó là cột mốc đánh dấu mối quan hệ bền vững và hạnh phúc giữa các cặp hôn phối. Rosa và Luis hạnh phúc bên nhau trong bữa tiệc kỷ niệm vàng của mình.

Job 1. Work with a companion. Resolve which of the actions under takes place at a birthday celebration … . (Làm việc với một bạn học. Xác định xem hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây diễn ra ở tiệc sinh nhật hoặc tiệc kỉ niệm ngày cưới hoặc cả hai. Đánh dấu (V) vào khung đúng.)

Gợi ý:

Stt Birthday Get together Marriage ceremony Anniversary Get together 1. V 2. V V 3. V V 4. V 5. V 6. V V 7. V

Job 2. Work with a companion. In every of the next sentences, there may be ONE phrase which isn’t true in line with … . (Làm việc với một bạn học. Ở mỗi câu sau có MỘT từ không đúng theo đoạn văn. Hãy gạch dưới từ sai và cho từ đúng.)

Gợi ý:

1. eighth → seventh2. makes → eats 3. books → presents4. anniversaries → ages 5. months → years6. fifth → 50th 7. silver → golden

After you learn (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Reply the next questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. The place do you like to have fun your birthday, at residence or within the restaurant? Why? (Bạn thích tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu, ở nhà hay nhà hàng? Tại sao?)

=> I desire to have fun my birthday at residence as a result of it’s quieter than within the restaurant. Furthermore, everybody feels comfortable and enjoys a household ambiance.

2. Do your dad and mom have fun their marriage ceremony anniversaries? (Bố mẹ bạn có kỉ niệm ngày cưới không?)

=> No. Most Vietnamese couple do not have the behavior of getting marriage ceremony anniversaries.

3. Are you going to have fun your marriage ceremony anniversaries sooner or later? Why (not)? (Trong tương lai bạn có kỉ niệm ngày cưới của mình không? Tại sao có/không?)

=> Sooner or later I win have fun my marriage ceremony anniversaries as a result of I feel they’re events for us to have fun our love, to look again our means and to have enjoyable with kinfolk and associates.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit Three khác:

 • A. Studying (trang 32-33-34-35 SGK Tiếng Anh 11) Earlier than you learn. Work in pairs. Take a look at the photographs and reply the questions. Whilst you learn. Job 1. Work with a companion. Resolve which of the …

 • B. Talking (trang 35-36 SGK Tiếng Anh 11) Job 1. Consider a celebration you’ve got been to. … Job 2. Work in pairs. Inform your companion … Job 3. Work in teams. You will … Job 4. Inform the remainder …

 • C. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 11) Earlier than you pay attention. Work in pairs. Ask and reply the next questions. Whilst you pay attention. Job 1. Hear and determine whether or not the … Job 2. Hear once more and …

 • D. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 11) Job 1. Work in pairs. Ask and reply the next questions. Job 2. Full the a call for participation … Job 3. You will maintain a celebration …

 • E. Language Focus (trang 39-40-41 SGK Tiếng Anh 11) Train 1. Full the sentences with the proper type, … Train 2. Select the proper reply to finish … Train 3. Select the proper …

 • Check Your self A (trang 42-43-44-45 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 factors) Hear and full the sentences. II. Studying (2.5 factors) Learn the passage about … III. Pronunciation and Grammar …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 3

 • Ngữ âm Unit 3: Nhận biết phụ âm /l/…

 • Từ vựng Unit 3:

 • Ngữ pháp Unit 3: Ôn lại động từ nguyên thể…

 • Ngữ pháp Unit 3: Thể bị động của động từ…

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 3 (Đề 1): Select the phrase whose underlined…

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200ok
 • SRM Easy tặng tẩy trang 50ok
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80ok
You might also like