Tiếng Anh 7 Unit 2 Getting started (trang 18, 19) – VietJack.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Tiếng anh 7 unit 2

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 7 Getting began trang 18, 19 trong Unit 2: Wholesome dwelling Tiếng Anh 7 World Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 2.

Tiếng Anh 7 Unit 2 Getting began (trang 18, 19) – Tiếng Anh 7 World Success

Let’s exit!

1 (trang 19 sgk Tiếng Anh 7 World Success): Pay attention and skim ( Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Mi: It is a good image, Mark

Mark: That’s my dad and I boating at Yen So Park

Mi: I additionally see lots of people exercising there

Mark: Sure, it’s a well-liked place for individuals in my neighborhood

Mi: Outside actions are good for our well being. My household typically goes biking within the international locations. It’s quiet, and there’s loads of contemporary air.

Mark: It sounds fascinating

Mi: Sure, it’s numerous enjoyable. We additionally deliver fruit, water, and a lunch field with us

Mark: I’d love to hitch you subsequent time

Mi: Positive. Convey alongside a hat and suncream.

Mark: Why suncream?

Mi: It’s actually scorching and sunny at midday, so that you may get sunburn

Mark: I see

Hướng dẫn dịch:

Mi: Đây là một bức tranh đẹp, Mark

Mark: Đó là bố tớ và tớ chèo thuyền ở công viên Yên Sở

Mi: Tớ cũng thấy rất nhiều người tập thể dục ở đó

Mark: Vâng, đó là một địa điểm nổi tiếng đối với mọi người trong khu phố của tớ

Mi: Các hoạt động ngoài trời rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Gia đình tớ thường xuyên đi đạp xe ở các nước. Nơi đây yên tĩnh và có nhiều không khí trong lành.

Mark: Nghe có vẻ thú vị

Mi: Vâng, rất vui. Chúng tớ cũng mang theo trái cây, nước và hộp cơm

Mark: Tớ rất muốn tham gia cùng bạn lần sau

Mi: Chắc chắn rồi. Mang theo mũ và kem chống nắng nữa nhé

Mark: Tại sao lại là kem chống nắng?

Mi: Buổi trưa trời rất nóng và có nắng nên bạn có thể bị cháy nắng

Mark: Tớ hiểu rồi

2 (trang 19 sgk Tiếng Anh 7 World Success): What are Mark and Mi are speaking about? ( Mark và Mi đang nói về điều gì?)

A. Well being issues

B. Well being actions

C. Sport and video games

Đáp án: B (các hoạt động sức khỏe)

Giải thích: Đoạn hội thoại nói về việc đạp xe và chèo thuyền có lợi cho sức khoẻ.

3 (trang 19 sgk Tiếng Anh 8): Write a phrase or phrase from the field underneath its image (Viết một từ hoặc một cụm từ ở bảng vào dưới mỗi bức tranh sau)

Lời giải:

1. sunburn (cháy nắng)

2. suncream (kem chống nắng)

3. lunch field (hộp ăn trưa)

4. boating (chèo thuyền)

5. biking ( đi xe đạp)

4 (trang 19 sgk Tiếng Anh 7 World Success): Full every sentence with a phrase from the dialog ( Hoàn thành các câu sau với từ của đoạn hội thoại)

1. Within the image, Mark and his father are ______

2. The individuals in Mark’s neighbourhood like to go to the_______

3. Mi’s household typically goes biking in the________

4. – I do not wish to get sunburn. – Put on a hat and use_____

5. Actions like operating and biking are good for our________

Lời giải:

1. boating

2. park

3.countryside

4. suncream

5. well being

Hướng dẫn dịch:

1. Ở bức tranh này,Mark và bố anh ấy đang chèo thuyền

2. Mọi người trong khi nhà của Mark thích đi đến công viên

3. Gia đình Mi thường đi xe đạp ở nông thôn

4. – Tớ không muốn bị cháy nắng

– Đội mũ và bôi kém chống nắng nhé.

5. Các hoạt động như đi bộ hay đi xe đạp thì có lợi cho sức khỏe

5 (trang 19 sgk Tiếng Anh 7 World Success): Work in group Every scholar names two every day exercise. The category decides whether or not every exercise is nice/dangerous for well being. Give a motive if doable (Làm việc theo nhóm. Mỗi học sinh đưa ra hai hoạt động hàng ngày. Cả lớp sẽ quyết định liệu xem hoạt động nào là tốt hay không tốt cho sức khỏe. Đưa ra lý do nếu có thể.)

Hướng dẫn làm bài:

A: I stroll to highschool

B: It’s good to your well being

A: I often eat French fries

B: It’s dangerous to your well being

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi đi bộ đến trường

B: Nó tốt cho sức khỏe của bạn

A: Tôi thường ăn khoai tây chiên

B: Nó có hại cho sức khỏe của bạn

Bài giảng: Unit 2 Getting began – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 World Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 2 lớp 7

 • A Nearer Look 1 (trang 20 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases on the left … 2. Full the sentences with appropriate phrases and phrases under

 • A Nearer Look 2 (trang 21, 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Tick the straightforward sentences … 2. Underline and write S for the topic and V for the verb in every easy sentence under

 • Communication (trang 22 Tiếng Anh lớp 7): 1. Pay attention and skim the dialog … 2. Make related conversations for the well being issues under

 • Expertise 1 (trang 23 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pair … 2. Learn the passage and match the start in A with the endings in B

 • Expertise 2 (trang 24, 25 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs … 2. Pay attention and tick the habits talked about

 • Trying Again (trang 26 Tiếng Anh lớp 7): 1. Full the sentences with the verbs under … 2. Write the phrases under subsequent to their definitions

 • Challenge (trang 27 Tiếng Anh lớp 7): Your class is beginning a marketing campaign to make your college a more healthy place

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50okay
 • Kem khử mùi Dove giảm 30okay
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35okay
You might also like