Tiếng Anh 8 Unit 4 A Closer Look 1 (trang 42) – VietJack.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Tiếng anh 8 unit 4 a closer look 1

Lời giải bài tập Unit Four lớp Eight A Nearer Look 1 trang 42 trong Unit 4: Ethnic teams of Viet Nam Tiếng Anh Eight International Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh Eight Unit 4.

Tiếng Anh Eight Unit Four A Nearer Look 1 (trang 42) – Tiếng Anh Eight International Success

1 (trang 42 sgk Tiếng Anh Eight International Success): Write a phrase or phrase from the field below every image (Viết một từ hoặc cụm từ từ hộp dưới mỗi hình ảnh)

Đáp án:

1. picket statue

2. Rong home

3. weaving

4. bamboo flute

5. gong

6. terraced fields

Giải thích:

1. picket statue = tượng gỗ

2. Rong home = nhà Rông

3. weaving = dệt

4. bamboo flute = sáo trúc

5. gong = chiêng

6. terraced fields = ruộng bậc thang

2 (trang 42 sgk Tiếng Anh Eight International Success): Match the phrases and phrases with their meanings (Nối các từ và cụm từ với ý nghĩa của chúng)

Đáp án:

1. c

2. a

3. e

4. d

5. b

Hướng dẫn dịch:

1 – c: Nhóm thiểu số – Một nhóm có quy mô nhỏ hơn các nhóm khác trong cùng một quốc gia.

2 – a: Vật nuôi – Những động vật chúng tôi nuôi trong trang trại như bò và cừu.

3 – e: Làm vườn – Công việc như trồng trọt, tưới nước, làm cỏ và thu hoạch.

4 – d: Chiêng – Một loại nhạc cụ truyền thống.

5 – b: Nhà chung – Phòng lớn sinh hoạt cộng đồng.

3 (trang 42 sgk Tiếng Anh Eight International Success): Full the sentences with the phrases and phrases from the field (Hoàn thành các câu với các từ và cụm từ trong hộp)

1. It’s attention-grabbing to study concerning the ____________ of an ethnic group’s conventional tradition.

2. Most mountain women know how one can ____________ clothes.

3. The Cham in Ninh Thuan ____________ sheep and cows.

4. A ____________ is for neighborhood conferences and occasions.

5. There are fewer Nung than Kinh, so they’re an ethnic _______________.

6. Kids in each the lowlands and highlands assist elevate their household’s ________________.

Đáp án:

1. distinctive options

2. weaving

3. elevate

4. communal home

5. minority group

6. livestock

Giải thích:

1. distinctive options = nét độc đáo

2. weaving = dệt

3. elevate = nâng cao

4. communal home = đình làng

5. minority group = nhóm thiểu số

6. livestock = gia súc

Hướng dẫn dịch:

1. Thật thú vị khi tìm hiểu những nét độc đáo trong văn hóa truyền thống của một dân tộc.

2. Hầu hết các cô gái miền núi đều biết dệt vải.

3. Người Chăm ở Ninh Thuận chăn nuôi cừu và bò.

4. Nhà chung để tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng.

5. Người Nùng ít hơn người Kinh nên họ là nhóm dân tộc thiểu số.

6. Trẻ em ở cả miền xuôi và vùng cao giúp gia đình chăn nuôi gia súc.

4 (trang 42 sgk Tiếng Anh Eight International Success): Hear and repeat the phrases. Take note of the sounds /okay/ and /g/ (Lắng nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến âm /okay/ và /g/)

Bài nghe:

5 (trang 42 sgk Tiếng Anh Eight International Success): Hear and repeat the sentences. Take note of the underlined phrases (Nghe và lặp lại các câu. Chú ý đến những từ được gạch chân)

Bài nghe:

1. The kitchen is for household gatherings.

2. Tigers and monkeys dwell within the forest.

3. I really like five-colour sticky rice.

4. Yesterday, we harvested cucumbers from our backyard.

5. Most women know how one can cook dinner.

Hướng dẫn dịch:

1. Căn bếp là nơi sum họp gia đình.

2. Hổ và khỉ sống trong rừng.

3. Em yêu xôi ngũ sắc.

4. Hôm qua, chúng tôi thu hoạch dưa chuột từ vườn của chúng tôi.

5. Hầu hết các cô gái đều biết nấu ăn.

Lời giải bài tập Tiếng Anh Eight Unit 4: Ethnic teams of Viet Nam hay khác:

 • Tiếng Anh Eight Getting Began (trang 40, 41)

 • Tiếng Anh Eight A Nearer Look 2 (trang 43)

 • Tiếng Anh Eight Communication (trang 44)

 • Tiếng Anh Eight Expertise 1 (trang 45, 46)

 • Tiếng Anh Eight Expertise 2 (trang 47)

 • Tiếng Anh Eight Trying Again (trang 48)

 • Tiếng Anh Eight Challenge (trang 49)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp Eight International Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh Eight Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh Eight Unit 6: Lifetyles
 • Tiếng Anh Eight Overview 2
 • Tiếng Anh Eight Unit 7: Environmental safety
 • Tiếng Anh Eight Unit 8: Buying

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh Eight mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh Eight mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh Eight mới có đáp án
 • Prime 30 Đề thi Tiếng Anh Eight mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50okay
 • Kem khử mùi Dove giảm 30okay
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35okay

f

You might also like