Unit 10 lớp 9: Getting started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Tiếng anh 9 unit 10

Unit 10: House journey

Unit 10 lớp 9: Getting began (phần 1 → Three trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 10 House journey – Getting began – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Pay attention and browse (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Nick: Woa, người trong bức ảnh này là bạn à? Phi hành gia trẻ nhất trên thế giới đang đi trong không gian.

Phuc: Ha, ừm, bức ảnh đó ở một viện bảo tàng ở Thụy Điển.

Nick: Bạn trông thật hào hứng!

Phuc: À, chuyến đi đó làm mình phát cuồng về vũ trụ. Trước năm 10 tuổi mình đã sưu tầm nhiều sách về vũ trụ. Mình đã học về các hành tinh, ngôi sao, vệ tinh, tên lửa, và nhiều thứ khác.

Nick: Bạn biết đó, năm ngoái mình đã đến viện bảo tàng thiên văn học và mình đã chạm vào một thiên thạch.

Phuc: Một thiên thạch! Nó như thế nào?

Nick: Thành thật mà nói, nó không ấn tượng như mình hello vọng. Nó chỉ giống như một mẩu đá bình thường.

Phuc: Nhưng có lẽ nó đến từ Sao Hỏa. Hãy nghĩ mà xem!

Nick: Có thể. Bạn có nghĩ rằng có sự sống trên sao hỏa không?

Phuc: Ở đó chắc có thể sinh sống được. Nó đã từng có một đại dương. Ai biết được trong 20 năm chúng ta có thể đến đó với sứ mệnh khám phá nó.

Nick: Haha, nhưng chúng ta cần được đào tạo trước đã. Họ nói bạn sẽ phải tập lặn khi mặc đồng phục bay…

Phuc: Đúng vậy. Và bạn cũng phải trải qua tình trạng không trọng lực trong chuyến bay đường parabol.

Nick: Đó là gì?

Phuc: Máy bay ở một độ cao, sau đó nó chao nghiêng vài giây và giảm xuống rất nhanh, giống như tàu lượn siêu tốc ấy. Người bên trong máy bay bắt đầu nổi lên. Mình thích việc đó.

Nick: Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ. Nhưng hãy xem bộ sưu tập đá của bạn trước đã. Có thể có gì đó thú vị ở đây…

Phuc: Đúng thế, có lẽ một mẩu thiên thạch đã đáp lên Trái Đất từ mặt trăng.

a. Draw strains to match the phrases with the definitions. (Vẽ đường thẳng nối các từ với các định nghĩa.)

1. astronaut

2. mission

3. microgravity

4. astronomy

5. liveable

6. altitude

a. the peak of one thing above the ocean

b. with situations which might be appropriate for all times to exist

c. the science that research the universe and its objects such because the moon, the solar, planets, and stars

d. an individual who has been skilled to work in house

e. a programme of house flights

f. the state of weightlessness

Đáp án:

1-d2-e3-f4-c5-b6-a

Hướng dẫn dịch:

1. phi hành gia – người được huấn luyện để làm việc trong không gian

2. sứ mệnh – 1 chương trình của các chuyến bay vào không gian

3. trạng thái không trọng lực

4. thiên văn học = ngành khoa học nghiên cứu về vũ trụ và các vật thể bên trong như mặt trăng, mặt trời, các hành tinh và ngôi sao

5. có thể sinh sống = điều kiện phù hợp cho sự sống tồn tại

6. độ cao so với mặt nước biển

b. Reply the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. What was Phuc eager about when he was younger?

2. What had Phuc carried out earlier than he turned ten years outdated?

3. Why does Phuc use the phrase “and stuff” on the finish of his record?

4. What did Nick consider the meteorite within the museum?

5. What are some methods to coach as an astronaut?

6. What does Phuc evaluate a parabolic flight to?

Đáp án:

1. Phuc was loopy about house.

2. He had learnt in regards to the universe and had collected a lot of books about house.

3. To point out that there are extra issues within the record however that it is not essential to record every part.

4. He wasn’t very impressed as a result of he thought the meteorite was like an strange piece of rock.

5. By scuba diving in a flight go well with and by taking a parabolic flight to expertise microgravity.

6. He compares it to a trip on a rollercoaster.

Hướng dẫn dịch:

1. Phúc quan tâm đến điều gì khi còn nhỏ?

– Phúc phát cuồng vì không gian.

2. Phúc đã làm gì trước khi tròn mười tuổi?

– Anh ấy đã tìm hiểu về vũ trụ và đã thu thập rất nhiều sách về không gian.

3. Tại sao Phúc lại sử dụng cụm từ “và những thứ” ở cuối danh sách của mình?

– Để chứng tỏ rằng có nhiều thứ hơn trong danh sách nhưng không cần thiết phải liệt kê tất cả mọi thứ.

4. Nick nghĩ gì về thiên thạch trong bảo tàng?

– Anh ấy không ấn tượng lắm vì anh ấy nghĩ thiên thạch giống như một cục đá bình thường.

5. Một số cách để đào tạo như một phi hành gia là gì?

– Bằng cách lặn với bình dưỡng khí trong bộ đồ bay và thực hiện một chuyến bay theo hình parabol để trải nghiệm vi trọng lực.

6. Phúc so sánh đường bay của parabol với cái gì?

– Anh ấy so sánh nó với một chuyến đi trên tàu lượn siêu tốc.

2. Discover a phrase within the field to match the image in every description. (Tìm từ trong khung để tiền vào các bức ảnh với mỗi miêu tả.)

1. A _______ travels spherical Earth to gather info or to speak by radio, tv, and many others. It may also be a pure object which strikes spherical a bigger object in house.

2. With a _______ you possibly can have an awesome expertise watching the celebs.

3. Our solar and its planets are only a tiny a part of the Milky Manner, and the Milky Manner is only one galaxy within the _______.

4. A _______ is a bit of rock or different matter from house that has landed on a planet.

5. A _______ is formed like a tube and strikes very quick. It helps an area shuttle to be despatched into house.

6. A _______ is a automobile, with or with out folks inside, used for journey in house.

Đáp án:

1. satellite2. telescope3. universe4. meteorite5. rocket6. spacecraft.

Giải thích:

– satellite tv for pc (n) vệ tinh nhân tạo

– meteorite (n) thiên thạch

– universe (n) vũ trụ

– spacecraft (n) tàu không gian

– crocket (n) tên lửa

– telescope (n) kính thiên văn

Hướng dẫn dịch:

1. Một vệ tinh nhân tạo bay xung quanh Trái Đất để thu thập thông tin hoặc để liên lạc bằng radio, ti vi vân vân. Nó cũng có thể là một vật thể tự nhiên di chuyển xung quanh vật thể lớn hơn trong không gian.

2. Với kính thiên văn bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi ngắm những ngôi sao.

3. Mặt trời và những hành tinh của nó chỉ là một phần nhỏ trong Milky Manner. Milky Manner chỉ là một dãy ngân hàng trong vũ trụ.

4. Mẩu thiên thạch là một mẩu đá hay một vật thể trong không gian đáp lên hành tinh.

5. Tên lửa có dạng hình ống và di chuyển rất nhanh. Nó giúp đưa 1 con tàu không gian vào không gian.

6. Tàu không gian là một loại phương tiện có hoặc không có con người dùng để đi vào không gian.

3. GAME: SPACE BINGO! (Trò chơi BINGO không gian)

Create a Bingo card and play with the brand new phrases you might have learnt from this lesson.(Tạo một thẻ Bingo và chơi với những từ mới bạn đã học từ bài này.)

Bài giảng: Unit 10: House journey – Getting began – Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 10 khác:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Began (phần 1-Three trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Pay attention and browse 2. Discover a phrase …

 • A Nearer Look 1 (phần 1-6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill the gaps … 2. Select a phrase/phrase …

 • A Nearer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Take a look at the timeline … 2. Had these moments …

 • Communication (phần 1-Four trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put a tick … 2. Life on the ISS …

 • Abilities 1 (phần 1-Four trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Do you recognise … 2. Learn the textual content …

 • Abilities 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Take a look at the images … 2. Pay attention once more then reply …

 • Trying Again (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Full the sentences … 2. Which verbs go along with …

 • Challenge (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) Focus on along with your group …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • High 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50okay
 • Kem khử mùi Dove giảm 30okay
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35okay
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
You might also like