A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK tiếng Anh 9 mới – Loigiaihay.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Tiếng anh 9 unit 3 a closer look 1

Bài 2

Job 2. Match the supply of stress and stress to the expression.

(Nối tên của các loại áp lực với những biểu hiện của nó.)

1. college pressures and frustrations

2. bodily adjustments

3. unsafe dwelling surroundings

4. issues with classmates at college

5. destructive emotions about themselves

6. having too excessive expectations

A. I will by no means be good at maths. I am simply too silly!

B. ‘I hate my voice. It is excessive one minute, low the following, then excessive once more! What is the matter with it? AND the ladies

are making enjoyable of me! I am so embarrassed.

C. ‘I have to get the best rating on this examination. I should be the perfect scholar within the class!

D. ‘I really feel fearful when I’ve to attend for the bus in that neighbourhood after my night class. It is so quiet and darkish there.

E. ‘I’ve this massive project to finish and I do not know the place to begin. It is too troublesome!

F. ‘Why does he make me do all of his homework? It is not honest. And he says if I do not do it, he’ll make my life troublesome.’

Lời giải chi tiết:

A. 5

B. 2

C. 6

D. 3

E. 1

F. 4

A – 5

‘I’ll by no means be good at maths. I am simply too silly!’ – destructive emotions about themselves

(“Tôi sẽ không bao giờ giỏi toán. Tôi quá là ngu ngốc!” – cảm xúc tiêu cực về bản thân)

B – 2

‘I hate my voice. It’s excessive one minute, low the following, then excessive once more! What is the matter with it? AND the ladies are making enjoyable of me! I’m so embarrassed’ – bodily adjustments

(“Tôi ghét giọng của tôi. Nó trầm bổng không đều! Có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Những cô gái lấy tôi làm trò đùa. Tôi thấy xấu hổ.” – sự thay đổi sinh lý)

C – 6

‘I have to get the best rating on this examination. I should be the perfect scholar within the class!’ – having too excessive expectations

(“Tôi phải đạt điểm cao trong kỳ thi này. Tôi phải trở thành học sinh giỏi nhất lớp!” – có kỳ vọng quá cao)

D – 3

‘I really feel fearful when I’ve to attend for the bus in that neighboured after my night class. It is quiet and darkish there.’ – unsafe dwelling surroundings

(“Tôi cảm thấy lo lắng khi tôi phải đợi xe buýt trong khu phố lân cận sau lớp học buổi tối của tôi. Ở đó yên tĩnh và tối”. – môi trường sống không an toàn)

E – 1

‘I’ve this massive project to finish and I don’t know the place to begin. It’s too troublesome!’ – college pressures and frustrations

(” Tôi có nhiệm vụ lớn để hoàn thành và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thật quá khó!” – áp lực học tập và sự thất vọng)

F – 4

‘Why does he make me dc a of his homework? It’s not fai And he says if I don’t dc i he’ll make my life troublesome.’ – issues with classmates at college

(“Tại sao anh ấy bắt tôi phải làm tất cả bài tập về nhà cho anh ấy? Không công bằng. Và anh ấy nói rằng nếu tôi không làm điều đó, anh ấy sẽ khiến cuộc sống của tôi khó khăn”- vấn đề với bạn cùng lớp ở trường)

You might also like