Giải bài tập tiếng anh 11 thí điểm, Tiếng Anh lớp 11 mới – Để học tốt

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Tiếng anh mới 11

Studying 2

2. Learn the textual content shortly and test your predictions in 1.

(Em hãy đọc nhanh bài đọc và kiểm tra xem ý nào giống những dự đoán của em ờ bài tập 1.)

All through historical past, there have at all times been conflicts between mother and father and their teenage kids. Listed below are a number of the foremost causes and explanations.

Regardless of how outdated their teenage kids are, most mother and father nonetheless deal with them like small children. As they attempt to assist their kids to find the encircling world, mother and father strongly consider they know what’s greatest for his or her kids. Nevertheless, as kids develop up, they need to be extra impartial, create their very own opinions, and make their very own choices. They don’t really feel snug when their mother and father nonetheless hold treating them like little children.

One widespread space of conflict is the garments kids need to put on. Mother and father might imagine that these garments break guidelines and norms of society, or distract them from schoolwork. What’s extra, some teenagers need costly model title garments, which might result in a monetary burden on their mother and father as a result of many can not afford the excessive costs.

One other supply of conflict is the way in which kids spend their free time. Mother and father might imagine that their kids ought to spend their time in a extra helpful means fairly than taking part in pc video games or chatting on-line. However kids don’t at all times see issues the way in which their mother and father do.

Conflicts additionally come up from completely different pursuits between mother and father and their kids. Some mother and father might attempt to impose their decisions of college or profession on their kids no matter their kids’s preferences. Really, the record of conflicts appears to be countless. Open communication can actually assist to create mutual belief and understanding between mother and father and their teenage kids.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trong suốt chiều dài lịch sử đã luôn có những xung đột giữa cha mẹ và con cái ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Dưới đây là một số lý do chính và những lời giải thích.

Dù cho con cái ở lứa tuối thanh thiếu niên lớn mấy đi nữa, cha mẹ vẫn đối xử với họ như những đứa con nít. Vì cha mẹ luôn cố gắng giúp con cái mình khám phá thế giới xung quanh nên cha mẹ thường tin tưởng vững chắc rằng những gì mà họ biết đều tốt nhất cho con cái mình. Tuy vậy, khi con cái lớn lên, họ muốn trở nên độc lập hơn, có những ý kiến của riêng mình và tự mình quyết định mọi việc. Họ không cảm thấy thoải mái khi cha mẹ mình vẫn tiếp tục đối xử với họ như những đứa con nít.

Một khía cạnh mà xung đột thường xảy ra là trang phục mà con cái họ mặc. Cha mẹ có thể nghĩ rằng những trang phục có thể phá vỡ luật lệ và những chuẩn mực xã hội hoặc làm các em xao nhãng việc học hành. Bên cạnh đó một số thanh thiếu niên muốn có những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, điều này dẫn đến gánh nặng về tài chính cho các bậc cha mẹ.

Một nguyên nhân khác dẫn đến xung đột là cách trẻ con sử dụng thời gian rảnh rỗi. Cha mẹ có thể nghĩ rằng con cái họ nên dùng thời gian rảnh rỗi một cách có ích hơn là chơi trò chơi điện tử hoặc ngồi chat trên mạng. Thế nhưng các em lại không thấy mọi điều theo cách mà cha mẹ mình thấy.

Xung đột còn nảy sinh từ những sở thích khác nhau giữa cha mẹ và con cái. Nhiều bậc cha mẹ có thể luôn cố gắng áp đặt sự lựa chọn trường đại học và nghề lên con cái mình mà không cần biết các em thích điều gì hơn. Thực sự là những xung đột này dường như không bao giờ hết. Việc trao đổi một cách cởi mở có thể thực sự giúp tạo ra một sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái lứa tuổi thanh thiếu niên.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: b, c, d, e, f

You might also like