Sách Toán lớp 4 tập 1 – VnDoc.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Toán lớp 4 tập 1

Sách Toán lớp Four tập 1 bao gồm phần Lời giải hay chi tiết cho toàn bộ chương trình học môn Toán lớp Four với những bài giải hay, hấp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo tải về.

Thông tin sách Toán lớp Four tập 1

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách cung cấp đủ các bài tập cần thiết bám sát chương trình giáo khoa lớp Four của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, là tài liệu bổ ích giúp các em học tập tốt và tự tin ghi điểm trong các kì thi.

SGK Toán lớp Four tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa lớp Four nhằm giúp các em học giỏi hơn cũng như tham khảo cho giáo viên và phụ huynh. Nội dung sách được trình bày các tiết trong tuần học của học kì 1.

Giải Sách Toán lớp Four tập 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100000

 • Giải Toán lớp Four trang 3, 4, 5 bài Ôn tập các số đến 100000

Biểu thức có chứa một chữ – Luyện tập

 • Giải Toán lớp Four trang 6, 7 bài Biểu thức có chứa một chữ – Luyện tập

Các số có sáu chữ số – Luyện tập

 • Giải Toán lớp Four trang 9, 10 bài Các số có sáu chữ số – Luyện tập

Hàng và lớp

 • Giải Toán lớp Four trang 11, 12 bài Hàng và lớp

So sánh các số có nhiều chữ số

 • Giải Toán lớp Four trang 13 bài So sánh các số có nhiều chữ số

Triệu và lớp triệu

 • Giải Toán lớp Four trang 13, 14, 15 bài Triệu và lớp triệu

Luyện tập triệu và lớp triệu

 • Giải Toán lớp Four trang 16, 17, 18 bài Luyện tập triệu và lớp triệu

Dãy số tự nhiên

 • Giải Toán lớp Four trang 19 bài Dãy số tự nhiên

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

 • Giải Toán lớp Four trang 20 bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

 • Giải Toán lớp Four trang 22 bài Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Yến, tạ, tấn

 • Giải Toán lớp Four trang 23 bài Yến, tạ, tấn

Bảng đơn vị đo khối lượng

 • Giải Toán lớp Four trang 24 bài Bảng đơn vị đo khối lượng

Bảng đơn vị đo khối lượng

 • Giải Toán lớp Four trang 25, 26 bài Luyện tập giây, thế kỉ

Tìm số trung bình cộng

 • Giải Toán lớp Four trang 27, 28 bài Tìm số trung bình cộng

Biểu đồ

 • Giải Toán lớp Four trang 29, 31, 32 bài Biểu đồ

Luyện tập biểu đồ

 • Giải Toán lớp Four trang 33, 34 bài Luyện tập biểu đồ

Luyện tập chung chương 1

 • Giải Toán lớp Four trang 35, 36, 37 bài Luyện tập chung chương 1

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phép cộng và phép trừ

 • Giải Toán lớp Four trang 39, 40 bài Phép cộng và phép trừ

Nhân một số với một tổng

 • Giải Toán lớp Four trang 66, 67 bài Nhân một số với một tổng

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

 • Giải Toán lớp Four trang 47, 48 bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Mét vuông

 • Giải Toán lớp Four trang 65 bài Mét vuông

Nhân một số với một hiệu

 • Giải Toán lớp Four trang 67, 68 bài Nhân một số với một hiệu

Luyện tập phép cộng và phép trừ

 • Giải Toán lớp Four trang 40, 41 bài Luyện tập phép cộng và phép trừ

Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Giải Toán lớp Four trang 61 bài Tính chất kết hợp của phép nhân

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

 • Giải Toán lớp Four trang 71 bài Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Biểu thức có chứa ba chữ

 • Giải Toán lớp Four trang 44 bài Biểu thức có chứa ba chữ

Hai đường thẳng vuông góc

 • Giải Toán lớp Four trang 50 bài Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng track track

 • Giải Toán lớp Four trang 51 bài Hai đường thẳng track track

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 • Giải Toán lớp Four trang 49 bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Nhân với số có hai chữ số – Luyện tập

 • Giải Toán lớp Four trang 69, 70 bài Nhân với số có hai chữ số – Luyện tập

Luyện tập chung

 • Giải Toán lớp Four trang 56 bài Luyện tập chung

Nhân với số có một chữ số

 • Giải Toán lớp Four trang 57 bài Nhân với số có một chữ số

Tính chất giao hoán của phép nhân

 • Giải Toán lớp Four trang 58 bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

 • Giải Toán lớp Four trang 62 bài Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Chia cho số có một chữ số – Luyện tập

 • Giải Toán lớp Four trang 77, 78 bài Chia cho số có một chữ số – Luyện tập

Tính chất giao hoán của phép cộng

 • Giải Toán lớp Four trang 43 bài Tính chất giao hoán của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập

 • Giải Toán lớp Four trang 45, 46 bài Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập

Chia một số cho một tích

 • Giải Toán lớp Four trang 78, 79 bài Chia một số cho một tích

Đề-xi-mét vuông

 • Giải Toán lớp Four trang 63, 64 bài Đề-xi-mét vuông

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

 • Giải Toán lớp Four trang 80 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Vẽ hai đường thẳng vuông góc – Vẽ hai đường thẳng track track

 • Giải Toán lớp Four trang 52, 53, 54 bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc – Vẽ hai đường thẳng track track

Luyện tập nhân với số có ba chữ số

 • Giải Toán lớp Four trang 74 bài Luyện tập nhân với số có ba chữ số

Luyện tập chung

 • Giải Toán lớp Four trang 75 bài Luyện tập chung

Phép chia – Chia một tổng cho một số

 • Giải Toán lớp Four trang 76 bài Phép chia – Chia một tổng cho một số

Luyện tập hình học

 • Giải Toán lớp Four trang 55, 56 bài Luyện tập hình học

Biểu thức có chứa hai chữ

 • Giải Toán lớp Four trang 42 bài Biểu thức có chứa hai chữ

Chia một tích cho một số

 • Giải Toán lớp Four trang 79 bài Chia một tích cho một số

Nhân với số có ba chữ số

 • Giải Toán lớp Four trang 72, 73 bài Nhân với số có ba chữ số

Chia cho số có hai chữ số

 • Giải Toán lớp Four trang 81 bài Chia cho số có hai chữ số

Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp)

 • Giải Toán lớp Four trang 82, 83 bài Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp)

Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

 • Giải Toán lớp Four trang 84 bài Chia cho số có hai chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

Thương có chữ số 0

 • Giải Toán lớp Four trang 85 bài Thương có chữ số 0

Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập

 • Giải Toán lớp Four trang 86, 87 bài Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập

Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

 • Giải Toán lớp Four trang 88, 89 bài Chia cho số có ba chữ số – Luyện tập (tiếp theo)

Luyện tập chung Chương 2

 • Giải Toán lớp Four trang 90, 91 bài Luyện tập chung Chương 2

Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)

 • Giải Toán lớp Four trang 91, 92, 93 bài Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)
You might also like