Toán lớp 5 trang 70 Luyện tập – VnDoc.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Toán lớp 5 trang 70

Toán lớp 5 trang 70 Luyện tập Có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 69, 70 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Luyện tập

Toán lớp 5 trang 70 Bài 1

Tính rồi so sánh kết quả tính

a) 5 : 0,5 và 5 × 2

52 : 0,5 và 52 × 2

b) 3 : 0,2 và 3 × 5

18 : 0,25 và 18 × 4

Đáp án

a) 5 : 0,5 =10; 5 × 2 = 10.

Vậy: 5 : 0,5 = 5 × 2.

+) 52 : 0,5 = 104; 52 × 2 = 104.

Vậy: 52 : 0,5 = 52 × 2.

b) 3 : 0,2 = 15; 3 × 5 = 15.

Vậy: 3 : 0,2 = 3 × 5.

+) 18 : 0,25 = 72; 18 × 4 = 72.

Vậy: 18 : 0,25 = 18 × 4.

Toán lớp 5 trang 70 Bài 2

Tìm x

a) x × 8,6 = 387

b) 9,5 × x = 399

Phương pháp giải

x ở vị trí thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Đáp án

a) x × 8,6 = 387

x = 387 : 8,6

x = 45

b) 9,5 × x = 399

x = 399 : 9,5

x = 42

Toán lớp 5 trang 70 Bài 3

Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu, số dầu đó chứa được vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu chai dầu?

Phương pháp giải

– Tính tổng số dầu của hai thùng = số dầu thùng to có + số dầu thùng nhỏ có

– Tính số chai dầu = tổng số dầu của hai thùng : số lít dầu của 1 chai.

Đáp án

Tổng số dầu là: 21 + 15 = 36 lít

Số chai dầu tất cả là: 36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)

Toán lớp 5 trang 70 Bài 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Phương pháp giải

– Tính diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

– Hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh 25m, do đó tìm được diện tích hình chữ nhật.

– Chiều dài hình chữ nhật = diện tích : chiều rộng.

– Chu vi =(chiều dài + chiều rộng) × 2.

Đáp án

Do diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông

Nên diện tích hình chữ nhật là 25 x 25 = 625 (m2)

Vậy chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Vậy chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(50 + 12,5) × 2 = 125 (m)

Đáp số: 125 (m)

……………

Toán lớp 5 trang 70 Luyện tập bao gồm lời giải các bài tập tự luyện có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: số thập phân, phép nhân chia số thập phân .. ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 5.

Xem thêm:

  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
  • Giải vở bài tập Toán 5 bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
  • Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Vở bài tập Toán lớp 5 hay đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Mời các em học sinh cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

  • 31 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 Tải nhiều có đáp án
  • Bộ 13 đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 – 2023
  • Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 – 2023
  • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2022 – 2023 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 1 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2022 – 2023 Tải nhiều
  • Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – 2023 Tải nhiều
  • Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2022 – 2023 đầy đủ các môn
You might also like