Unit 4 lớp 12: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Unit 4 12

Unit 4: College Schooling System

A. Studying (Trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 12)

Earlier than you learn (Trước khi bạn đọc)

Learn the information under and resolve whether or not the statements about colleges in Vietnam are true (T) or false (F). Then examine your outcomes together with your companions’. (Đọc các thông tin dưới đây và xác định xem các phát biểu về giáo dục phổ thông ở Việt Nam là đúng (T) hay sai (F). Sau đó so sánh kết quả của em với của bạn học.)

Hướng dẫn dịch và gợi ý:

Thông tin về giáo dục phổ thông T F 1. Trẻ vào lớp 1 khi chúng lên 6 tuổi. T 2. Việc giáo dục ở trường là bắt buộc đối với lứa tuổi từ 6 đến 16. F 3. Năm học thường bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5. T 4. Học sinh không cần phải thi khi học xong trung học. F 5. Một năm học có hai học kì. T

Whilst you learn (Trong khi bạn đọc)

Learn the passage and do the duties that comply with. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Education is obligatory for all English kids from the age of 5 to 16. The educational yr in England runs from September to July and is split into Three phrases. Autumn Time period is from the start of September to mid-December. Spring Time period is from the start of January to mid-March and Summer season Time period from early April to mid-July. Every time period is separated by a one-week break known as half time period, often on the finish of October, mid-February and the top of Could.

There are two parallel faculty programs in England. The primary is the state faculty system, which is free for all college students and paid for by the state. The second class is the ‘impartial’ or ‘public’ faculty system, which is fee-paying. The state faculty system, which educates 93% of the pupils in England, might be divided into two ranges of schooling: main schooling and secondary schooling.

See the Desk under for extra details about the college schooling system in England.

The Nationwide Curriculum is about by the federal government and have to be adopted in all state colleges. It’s made up of the next topics: English, Design & Expertise, Geography, Maths, Data Expertise, Music, Science, Arts, Bodily Schooling, Historical past, and a Trendy International Language. English, Maths and Science are core topics, that are obligatory within the nationwide examinations at sure levels of the college schooling system.

College schooling system in England

Hướng dẫn dịch:

Giáo dục bắt buộc được áp dụng cho tất cả trẻ em ở Anh từ 5 đến 16 tuổi. Ở Anh năm học bắt đầu từ tháng Chín đến tháng Bảy và được chia thành ba học kỳ. Học kỳ mùa Thu từ đầu tháng Chín đến giữa tháng Mười Hai. Học kỳ mùa Xuân từ đầu tháng Giêng đến giữa tháng Ba và học kỳ mùa Hè từ đầu tháng Tư đến giữa tháng Bảy. Mỗi học kỳ có một tuần lễ nghỉ giừa kỳ, thường là vào cuối tháng Mười, giữa tháng Hai và cuối tháng Năm.

Ở Anh có hai hệ thống giáo dục track track. Thứ nhất là hệ thống giáo dục công lập do nhà nước đài thọ và miễn phí cho tất cả học sinh. Thứ nhì là hệ thống giáo dục dân lập, học sinh phải trả học phí. Hệ thống trường công lập có 93% học sinh đang theo học, có thể được chia thành hai cấp độ: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học.

Hãy xem Bảng biểu dưới đây để có thêm thông tin về hệ thống giáo dục ở nước Anh.

Nhà nước soạn thảo chương trình học quốc gia và tất cả các trường công lập phải theo chương trình này. Nó bao gồm các môn học như Anh văn, Thiết kế và Kỹ thuật, Địa lý, Toán, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Khoa học, Nghệ thuật, Vật lý, Giáo dục, Lịch sử và Ngoại ngữ đương đại. Các môn Anh văn, Toán và Khoa học là các môn học chính, là môn bắt buộc trong kỳ thi quốc gia ở các cấp độ trong hệ thống giáo dục trung học.

Hệ thống giáo dục phổ thông ở Anh

Job 1. Discover phrases or phrases within the studying passage which have the next meanings. (Tìm những từ hoặc cụm từ trong bài đọc mà có nghĩa sau.)

Hướng dẫn dịch và gợi ý:

1. Trường học mà mọi học sinh đều không phải đóng học phí

=> state colleges

2. Cấp học dành cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi

=> main schooling

3. Cấp học dành cho trẻ từ 11 tới 16 tuổi

=> secondary schooling

4. The luật định

=> obligatory

5. Kỳ thi cuối giai đoạn giáo dục bắt buộc

=> the Normal Certificates of Secondary Schooling

6. Chương trình giảng dạy của các trường phổ thông hoặc đại học

=> curriculum

Job 2. Reply the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. When do kids in England begin their obligatory schooling in school? (Khi nào thì trẻ em ở Anh bắt đầu nghĩa vụ học tập của chúng?)

=> They attain the age of 5.

2. What number of phrases are there in a college yr in England? (Năm học ở Anh có bao nhiêu kì học?)

=> There are three phrases.

3. What are the 2 faculty programs in England? (Hai hệ thống giáo dục ở Anh là gì?)

=> The 2 faculty programs in England are the state faculty system and the “impartial” or “public” faculty system.

4. Do kids need to pay charges in the event that they go to “impartial” or “public” colleges? (Trẻ em có phải trả học phí nếu chúng đi học ở trường tư không?)

=> Sure, they do.

5. What number of core topics are there within the nationwide curriculum? (Có bao nhiêu môn học chính trong chương trình giáo dục quốc gia?)

=> There are three core topics within the nationwide curriculum: English, Maths and Science.

6. When can college students take the GCSE examination? (Khi nào thì các học sinh có thể tham dự kì thi GCSE (Tốt nghiệp phổ thông)?)

=> After they end the secondary colleges, they need to take an examination known as the Normal Certificates of Secondary Schooling. (GCSE)

After you learn (Sau khi bạn đọc)

Work in teams. Inform the others probably the most tough faculty topics you’re finding out and what you prefer to your folks and your trainer to do that will help you be taught that topic extra successfully. (Làm việc nhóm. Kể cho các bạn khác về một trong những môn học khó nhất ở trường em đang học và những gì em muốn các bạn em và giáo viên của em làm để giúp em học môn đó hiệu quả hơn.)

Gợi ý:

A: Is there any topic you discover probably the most tough?

B: Sure, it is English.

C: What do you discover tough about it?

B: Its pronunciation. Most of my associates do assume so.

C: Do you ask your trainer that will help you?

B: Why not? However after lots of practices I nonetheless discover I can not pronounce and browse the phrases appropriately.

A: Properly, from my expertise, as a way to communicate English properly and appropriately we needs to be affected person and fixed. It takes lots of time and endurance. You learn a phrase or a sentence many occasions till you discover it adequate.

C: And it’s best to research with your folks to assist each other in talking. If attainable, you may ask your trainer to appropriate you once you discover you are run good or not assured in your self.

A: You’ll communicate extra simply and higher for those who’re affected person and practise incessantly.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit Four khác:

 • Unit 4: College Schooling System
 • A. Studying (trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 12) Earlier than you learn. Learn the information under and resolve whether or not the statements about colleges in Vietnam are …

 • B. Talking (trang 47 SGK Tiếng Anh 12) Job 1. Work in pairs. Examine the desk under then ask and reply the questions concerning the faculty schooling …

 • C. Listening (trang 48 SGK Tiếng Anh 12) Earlier than you pay attention. Work in pairs. Ask and reply these questions. What faculty topics are you good at? …

 • D. Writing (trang 49 SGK Tiếng Anh 12) In about 150 phrases, write a paragraph on the formal faculty schooling system in Vietnam, utilizing the data given …

 • E. Language Focus (trang 49-50-51 SGK Tiếng Anh 12) Train 1. Fill every clean with the easy current passive type of the verb in brackets. Train 2. Rewrite …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200okay
 • SRM Easy tặng tẩy trang 50okay
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80okay
You might also like