Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo – VnDoc.com

Bạn đang truy cập website Khiphach.net cùng chúng tôi xem bài viết sau Xenlulozơ trinitrat

Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo được VnDoc biên soạn là nội dung một ý trong dạng câu hỏi dạng bài tập đếm trong hữu cơ. Đòi hỏi các bạn học sinh nắm chắc nội dung kiến thức phần hóa hữu cơ. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số câu hỏi liên quan:

  • Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?
  • Khái niệm tơ? Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là
  • Polime trong dãy nào sau đây đều thuộc loại tơ nhân tạo

Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo

Câu hỏi

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

(a) Sai vì Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra sobitol

(b) Đúng

(c) Sai vì Xenlulozo trinitrat là nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói (xenlulozo triaxetat là nguyên liệu sản xuất tơ nhân tạo)

(d) Sai vì Amilopectin trong tinh bột có các liên kết α-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit

(e) Đúng

(f) Đúng

Các phát biểu đúng là b, e, f

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các phát biểu sau:

(1) Đường mía có phản ứng tráng gương.

(2) Tơ nilon-6,6 và tơ capron là các polipeptit.

(3) Trong phản ứng este hóa, H2SO4 đặc đóng vai trò là chất xúc tác và chất hút nước đểchuyển dịch cân bằng.

(4) Dung dịch các amin đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

(5) Anilin có khả năng phản ứng thế hiđro trong vòng benzen cao hơn so với benzen.

(6) Ở điều kiện thường, các amino axit là các chất rắn, kết tinh.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 2. Cho các nội dung nhận định sau

(1) Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn..

(2) H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH thu được Three loại α-amino axit khác nhau

(3) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni thu được poliancol.

(4) Glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim.

(5) Khi thủy phân tinh bột thu được sản phẩm cuối cùng là glucozơ

(6) Mantozơ thuộc loại đisaccarit có tính oxi hóa và tính khử.

(7) Tinh bột là hỗn hợp của 2 polisaccarit là amilozơ và amilopectin.

Những nhận định nào đúng?

A. (1), (2), (5), (6), (7).

B. (1), (3), (4), (5), 6, 7.

C. 1, 3, 5, 6, 7.

D. 1, 2, 3, 6, 7.

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức -CHO.

B. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ.

C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

D. Sacarozơ tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 4. Cho các phát biểu sau:

(1) Khi đun nóng glixerol với các axit béo, có H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được chất béo

(2) Dầu nhờn sử dụng cho động cơ đốt trong có thành phần chính là chất béo

(3) Trong môi trường kiềm, dung dịch protein phản ứng được với Cu(OH)2.

(4) .Khi đun nóng glixerol với các axit béo, có H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được chất béo.

(5) Xenlulozơ là một polime hợp thành từ các mắt xích β- glucozơ nối với nhau bởi các liên hết β- 1,4- glicozit.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu 5.

Câu 6. Cho các nhận định sau:

(1) Chất dẻo là vật liệu polime có tính dẻo.

(2) Tơ được chia làm 2 loại: tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.

(3) Polietilen có cấu trúc phân nhánh.

(4) Tơ poliamit kém bền trong môi trường kiềm.

(5) Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.

(6) Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic.

Số nhận định đúng là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

You might also like